15 juni: Nijmegen praat mee over Nijmegen

Nijmegen praat mee over Nijmegen

Iedere Nijmegenaar welkom mening te geven over plannen voor Nijmegen

Woensdag 15 juni organiseert de gemeenteraad een bijeenkomst voor inwoners en organisaties over de Zomernota. Iedereen is van harte welkom zijn wensen te uiten over het Nijmegen van de komende jaren. In de Zomernota schetst het college de opgaven voor de komende jaren. Wat is het college van plan? Wat zijn de prioriteiten en hoe wordt het geld verdeeld? Voordat de gemeenteraad hier op 6 juli een besluit over neemt, wil de raad eerst in gesprek met de stad over de thema’s uit de Zomernota.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 19.00 en 20.30 uur in het stadhuis. Aan verschillende gesprekstafels gaan raadsleden, fractievolgers, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen uit de Zomernota. Het gaat daarbij specifiek over onderwerpen uit de thema’s Zorgzame stad, Woon- en groeistad, Stad die werkt en leert, Duurzame Stad, Stad in de regio en Bruisende Binnenstad.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan t/m vrijdag 10 juni via griffie@nijmegen.nl of (024) 3299030. We vragen iedereen daarbij aan te geven over welk onderwerp/thema zij met de raad in gesprek willen gaan.

Lees de Zomernota 2016 via zomernota.nijmegen.nl. Deze wordt op 7 juni gepubliceerd.

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen