Woonagenda Nijmegen: 16.500 nieuwe woningen

Nijmegen, 8 februari 2018

Gemeenten regio Nijmegen bouwen samen versneld 16.500 woningen

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen willen tot het jaar 2027 samen 16.500 woningen bouwen. Dat zijn 2600 woningen meer dan eerder gepland. Behoefte en kwaliteit van wonen worden bij bouwafspraken niet per gemeente, maar regionaal bekeken. Op die manier willen de gemeenten de woningbouw versnellen om in de grote behoefte aan woningen te voorzien. Daarnaast verwachten zij dat ook de kwaliteit van bouwprojecten zo verbetert.

Om de nieuwe samenwerking te bekrachtigen, ondertekenden de wethouders Wonen van de betrokken gemeenten deze week de zogeheten Woonagenda van de regio Nijmegen en omstreken. De regionale agenda wordt binnenkort aangeboden aan gedeputeerde Meijers van de provincie Gelderland.

Wethouder Velthuis van Nijmegen is blij met de woonagenda. “De regio kijkt ernaar uit om deze agenda gezamenlijk uit te voeren. Hiermee worden kansen geboden aan woningbouwprojecten die bijdragen aan een hogere kwaliteit van de bebouwde omgeving. Plannen die bovendien inspelen op de grote vraag naar woningen en naar huizen die duurzaam zijn”, stelt Velthuis. Over de onderlinge verdeling van het aantal nieuwbouwwoningen in de regio zijn geen harde afspraken meer gemaakt. “Uitgangspunt voor onze regiogemeenten zijn niet de aantallen, maar de behoefte en kwaliteit van de woningbouwopgaven. Dat kunnen we nu dus nog niet exact voorspellen,” aldus Velthuis.

Trots op resultaat
Op 21 februari leggen de wethouders Velthuis van Nijmegen en Gerrits van Wijchen de nieuwe Woonagenda ter goedkeuring voor aan de provincie Gelderland. De agenda is voor de provincie de basistoets van de regionale woningbehoefte bij nieuwe bestemmingsplannen. De wethouders treden op namens alle betrokken regiogemeenten. Gerrits: “We zijn trots op het gezamenlijke resultaat, waarbij we een omslag van harde aantallen naar werkelijke behoefte en kwaliteit hebben gemaakt. Bovendien hebben we een versnelling afgesproken om de druk op de woningmarkt de komende jaren weg te nemen. Zo willen we 70 procent van het totaal aan nieuw te bouwen woningen binnen vijf jaar realiseren.”

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen