Woningmarkt in Nijmegen gaat goed

22 december 2016

Woningmarkt in Nijmegen gaat goed

Het gaat goed met de woningbouw in Nijmegen. De laatste twee jaar schieten de verkopen weer omhoog. Niet alleen in de nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw. Dit jaar worden ongeveer 1200 woningen opgeleverd, voor 2017 wordt een recordaantal van 2000 nieuwe woningen verwacht.

De stad is daarmee goed door de crisisjaren heen gekomen. De woningbouw is in de crisisjaren nooit stil komen te liggen, maar ook in Nijmegen is er wel een dip geweest. Bleef in 2013 het aantal verkochte nieuwbouwwoningen nog steken op bijna 200, daarna is dit aantal elk jaar gestegen. In 2016 zijn er tot op heden al meer dan 600 nieuwbouwwoningen verkocht. In de bestaande bouw is dezelfde trend te zien. Van 1200 woningen in 2013 is dat aantal gegroeid tot meer dan 2000 woningen in 2016.

Recordaantal
Er worden ook veel woningen gebouwd. In 2015 werden er nog ongeveer 600 woningen opgeleverd. Dit jaar komt de teller op ongeveer 1200 woningen te staan en volgend jaar verwachten we een recordaantal van meer dan 2000 woningen op te leveren. Dat aantal is de laatste 15 jaar niet meer gehaald.

Gevarieerde bouw
De woningbouw is zeer gevarieerd. Van afronden van herstructurering in het Willemskwartier, de afronden van de eerste fase Nachtegaalplein, het opleveren van de eerste woningen op de Handelskade en Koningsdaal, beschermd wonen voor ouderen in de Meijhorst (Horizon), Zwanenveld (de Vlechting), op het voormalig Margriet terrein (Juliana) en op het eiland in Lent (Campanula), en de afronding van Visveld (Groene Oever) en het bijna afronden van de Vossenpels (Plant je Vlag), Laauwik (Eiland en Lentseveld) en Nijland en de start van de Stelt Noord aan de Grote Boel.

Meer sociale huurwoningen
Ook in prijscategorieën is de realisatie van nieuwbouwwoningen gevarieerd. In 2015 werden er 185 sociale huurwoningen opgeleverd. Dit jaar komt de teller op 675 te staan, meer dan 50% van het totaal aantal opleveringen. In de koopsector zijn de cijfers 365 in 2014 en 513 in 2016.

Blijven bouwen
Om het aanbod aan nieuwbouwwoningen hoog te houden wordt er hard gewerkt aan de planvorming van Hof van Holland en Woenderskamp, Stelt Zuid, Zuiderveld en de Vossenpels. In het Waalfront aan Koningsdaal-Noord en de afronding van Koningsdaal-Zuid en in de stad aan de nieuwe ontwikkelingen bij Metterswane, herstructurering Wolfskuil, Hengstdal en Kolpingbuurt en de herontwikkeling van de voormalige locaties van het Montessoricollege (Berg en Dalseweg en Vlierestraat).

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen