Wijkveiligheid in Hatert

Nijmegen, 5 april 2011

Andere opzet wijkveiligheid in Hatert

De gemeente gaat met alle partners in Hatert inzetten op een gezamenlijke verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid door professionals en alle wijkbewoners. Het reeds bestaande wijkveiligheidplatform (overleg bewoners met politie en gemeente) zal een belangrijke trekkersrol bij die ontwikkeling gaan spelen. Er komt geen apart buurtpreventieproject als opvolger van het vrijwilligersproject Sirocco.

Eind vorig jaar besloot het college nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot een doorstart van een buurtpreventieproject Hatert, als opvolger van het vrijwilligersproject Sirocco. Er waren op dat moment nog maar drie vrijwilligers die zich definitief hadden opgegeven voor het project. Op dit moment is dat aantal nog hetzelfde.

Daarnaast is er ook in het Wijkplatform Hatert ontwikkeling in denken geweest en zijn de partners (drie buurtcomités, wijkveiligheidplatform en professionele partners) uiteindelijk gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat voortzetting van het project buurtpreventie in Hatert niet meer gewenst is.
Het platform is van mening dat veiligheid in de wijk niet de verantwoordelijkheid moet zijn van een select groepje buurtpreventievrijwilligers. Veiligheid moet volgens alle betrokkenen een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van professionals en álle wijkbewoners. Daarom zullen alle partners in de wijk de komende tijd inzetten op een breder gedragen verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de wijk, waarbij veel meer bewoners de ‘ogen en oren’ in de wijk leveren en de lijnen met professionals nog verder versterkt worden. Het reeds bestaande wijkveiligheidplatform (overleg bewoners met politie en gemeente) zal een belangrijke trekkersrol bij die ontwikkeling gaan spelen.

Bron Gemeente Nijmegen
 

Nijmegen, 10 december 2010

Nader onderzoek doorstart buurtpreventieproject Hatert

De start van het buurtpreventieproject Hatert, als opvolger van het vrijwilligersproject Sirocco, zal niet in december plaatsvinden. Er zijn op dit moment te weinig zeker deelnemende vrijwilligers. De komende maanden wordt nader overleg gevoerd met de bewonersorganisaties om te bekijken of er zich meer vrijwilligers zullen aansluiten.

Sinds begin oktober is hard gewerkt om de toezegging ‘het terugbrengen van het vrijwilligersproject Sirocco in Hatert’ met ingang van december waar te maken.
• Bij afdeling wijkmanagement en Tandem zijn nieuwe projectleiders op het project gezet.
• Bureau Toezicht is bij het project betrokken om training en intensieve dagelijkse begeleiding te verzorgen.
• Lering trekkend uit het verleden zijn met bovenstaande partijen de kaders voor de doorstart van het project zo concreet mogelijk uitgewerkt.
• De nieuwe opzet is uitvoerig besproken met de vrijwilligers, de bewoners en instellingen van het Wijkplatform en is aan de jongeren in de wijk medegedeeld.
• Er is gewerkt aan een convenant en organisatiestructuur om alle relevante partners (Politie, Toezicht, Tandem jongerenwerk en opbouwwerk, gemeente) aan het project te committeren.
•Trainingen voor de vrijwilligers werden ingepland met ingang van half november. De officiële aftrap was voorzien in begin december.

Op dit moment hebben zich echter nog maar 3 vrijwilligers definitief opgegeven voor het project. Het is niet haalbaar om een dergelijk project nu met 3 vrijwilligers te starten. De komende maanden zal de gemeente met de bewonersorganisaties bezien of er meer vrijwilligers zullen aansluiten. Daarna zal het college een besluit nemen over de doorstart van het buurtpreventieproject.

De gemeenteraad is per brief op de hoogte gebracht van dit besluit van het college.
 
Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen