Resultaten Week van de opsporing

Regio, 07-12-2010 • De politie Gelderland-Zuid kijkt tevreden terug op de week van de opsporing. Van 22 tot en met 26 november heeft de politie in de drie districten in de regio 258 extra verhoren gehouden en 50 aanhoudingen verricht. Hiermee heeft het korps vele extra processen verbaal opgesteld en extra zaken afgerond.

Ruim 60 medewerkers van de diverse recherche-afdelingen, de parketpolitie en diverse leidinggevenden werkten mee aan de week van de opsporing. Van 22 tot en met 26 november zorgden zij er gezamenlijk voor dat er in de drie districten 56 aanhoudingen zijn verricht.
De parketpolitie was in de drie districten tegelijk actief en haalden ruim € 4.800 aan achterstallige boetes binnen waarbij ook 6 mensen zijn aangehouden die niet konden of wilden betalen.
 
Per district
In elk district lag de focus op andersoortige zaken. In district De Waarden betrof het vooral geweldzaken die de extra impuls kregen. Ook passeerden vele mishandelingen daar de revue, sommigen met en sommigen zonder bedreiging. In totaal zijn 52 extra zaken behandeld in de week van de opsporing: 19 verdachten zijn aangehouden, in totaal 123 verdachten en 60 getuigen gehoord.
In district Tweestromenland was de variëteit in zaken misschien wel het grootst. Dat betrof huiselijk geweldzaken, winkeldiefstal, openlijke geweldpleging tijdens een schoolfeest en inbraken maar ook een omvangrijke verduisteringszaak. Er zijn in dit district 15 verdachten aangehouden en 32 verdachten en getuigen gehoord.
In district Stad Nijmegen zijn zaken behandeld zoals geweldplegingen, mishandelingen, diefstallen en inbraken. Een stevig incident was het inrijden op een vrouw met kind in een woonwijk onder team Nijmegen-Zuid. In dit district zijn 16 verdachten aangehouden en in totaal 43 verdachten en getuigen gehoord.
 
Gezamenlijk
Deze week organiseerde de politie Gelderland-Zuid samen met de parketpolitie en deze samenwerking bleek succesvol. In de week van de opsporing zijn op www.politie.nl/gelderland-zuid berichten gemaakt van de aanhoudingen en acties.
 
 

Week van de opsporing, 22 t/m 26 november

Regioppolitie Gelderland-Zuid, 22-11-2010 • De politie Gelderland-Zuid organiseert van 22 tot en met 26 november een week van de opsporing. Het korps zal in drie districten van de regio extra verhoren, aanhoudingen verrichten, boetes innen en processen verbaal opmaken voor diverse zaken. Daarmee wil het korps een extra impuls geven aan de opsporing van strafbare feiten.

Deze week zal de politie nadrukkelijk aanwezig zijn in ons werkgebied, ruim 50 medewerkers van diverse recherche-onderdelen worden deze week extra ingezet in de drie districten van de regio Gelderland-Zuid. Ook de parketpolitie houdt verschillende acties in de regio met als doel om burgers, die langere tijd hun boetes niet hebben betaald, te bezoeken. Doel is dat de boetes alsnog worden betaald; in het uiterste geval zal men worden meegenomen naar het bureau.

 

Resultaten

Na elke dag in de week van de opsporing worden de resultaten vermeld in een overzicht. Na afloop van de week verschijnt er een totaaloverzicht van de week van de opsporing. In de week zelf worden over de verschillende activiteiten persberichtgeving gepubliceerd. Ook worden diverse berichten via twitter gemeld.

Bron: Politie Gelderland-Zuid
Meer politienieuws, informatie, diefstal.. Politienieuws regio Nijmegen
Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen