Waterveilig Waalfront Nijmegen

Handelhavenpark - bron KCAP/gemeente Nijmegen

Nijmegen, 18 september 2019

Nieuwe stap naar waterveilig Waalfront

Het Waalfront in Nijmegen krijgt een toekomstbestendige, veilige, deels groene waterkering: een dijk die het voormalig industriegebied groener maakt en het uitzicht op de rivier terugbrengt. Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en Ontwikkelbedrijf Waalfront (een samenwerking tussen gemeente Nijmegen en BPD) tekenden op 18 september 2019 een samenwerkingsovereenkomst die de rollen en financiering van het project vastlegt. De kosten voor het plan bedragen 5,1 miljoen euro; dit bedrag zal gelijk worden verdeeld over het waterschap, de provincie en ontwikkelbedrijf Waalfront.

De nieuwe waterkering biedt bewoners en bezoekers van het gebied een mooie verblijfsplek. De slimme inpassing van de dijk maakt dit moderne stadsdeel bestand tegen extreme toekomstige rivierwaterstanden. Ontwikkelbedrijf Waalfront realiseert de waterkering tegelijk met Park Fort Krayenhoff en de woningbouw tussen nu en 2025.

Planning
De bebouwing van Park Fort Krayenhoff is naar verwachting in 2020 klaar. Daarna wordt het park ingericht. Vanaf 2020 start de woningbouw aan de Haven (Dijkkwartier Oost). In 2021 kunnen op de locatie van de loods bij Honig tot aan de rivier woningen worden gebouwd. Vanaf 2022 komt de gehele Honig-locatie beschikbaar; de woningbouw hier wordt medio 2026/2027 afgerond. In 2023/2024 is de verwachting dat het te behouden deel van het Honig-complex zijn ‘nieuwe’ status krijgt. De werkzaamheden en procedures die moeten worden uitgevoerd voor de waterveiligheid zullen hier steeds iets op vooruitlopen.

Bron: Gemeente Nijmegen, Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en Ontwikkelbedrijf Waalfront (een samenwerking van BPD en gemeente Nijmegen).

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen