Vleermuis in je slaapkamer?

Rozendaal, 4 november 2014

Vleermuis in huis? Vrijwilligers helpen!

Het kan gebeuren: zomaar een vleermuis in je slaapkamer of op de zolder. Wat doe je in zo’n geval? Gelukkig is in Gelderland een netwerk van vrijwilligers actief om bij bewoners met ‘een vleermuis in huis’ langs te gaan en advies te geven. Afgelopen voorjaar hebben 25 nieuwe vrijwilligers uit Gelderland een cursus vleermuizen gevolgd. Onlangs ontvingen zij hun certificaat. Het netwerk is nu versterkt met 25 vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen ondersteuning vanuit Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Vleermuiswerkgroep Gelderland (VleGel).

De nieuwe vrijwilligers komen uit heel Gelderland, ook uit de regio Rivierengebied. Een van die vrijwilligers is Afke Zoethout uit Culemborg. Ze vertelt waarom ze aan de cursus mee heeft gedaan: “Sinds de eerste keer dat ik met een nachtelijke excursie meeging en vleermuizen zag en hoorde met de batdetector ben ik gefascineerd door ze. Ik probeer op alle manieren bij te dragen aan de bescherming van vleermuizen in mijn omgeving. Door bijvoorbeeld als vrijwilliger vleermuismeldingen te behandelen, maar ook door me actief in te zetten voor de Liniewacht”. Afke Zoethout is nu opgeleid om op een deskundige manier om te gaan met vleermuismeldingen.

Vrijwilligersnetwerk
SLG en VleGel hebben in samenwerking met Gelderse gemeenten een vrijwilligersnetwerk opgericht om ‘klachten’ met betrekking tot vleermuizen op te lossen. Tientallen vrijwilligers zijn actief en gaan jaarlijks bij meerdere bewoners langs. Via de website www.vleermuis.net kunnen bewoners contact opnemen met vrijwilligers die actief zijn in hun gemeente.

De vrijwilligers handelen steeds meer meldingen per jaar af. Het gaat om zo’n 180 meldingen waarvan de meeste meldingen uit de regio Veluwe en Gelderse Vallei komen. Meestal gaat het om 1 vleermuis, een enkele keer gaat het om meerdere dieren of zelfs een kolonie.

Vleermuizen
In Nederland worden verschillende soorten vleermuizen waargenomen waarvan er 7 regelmatig voorkomen. Alle vleermuizen in Nederland zijn bij de wet beschermd.
Voor sommige mensen zijn deze luchtacrobaten fascinerend, bij anderen roepen vleermuizen juist angst op. Dat vleermuizen een belangrijke plaats in de natuur innemen, beseffen maar weinig mensen. Evenzeer is onbekend hoe deze nachtdieren leven en welk gedrag zij vertonen. De vrijwilligers die bij het netwerk zijn aangesloten, kunnen bewoners hierover vertellen en meehelpen om de klacht op te lossen. Ga vooral niet zelf de vleermuis te lijf. Vrijwilligers hebben geleerd hoe zij op een deskundige manier moeten handelen.
Dat kan vele vleermuislevens sparen!

www.vleermuis.net  – Dieren Nijmegen –  Agenda Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen