Vestigingsregels binnenstad

Nijmegen, 15 maart 2011

Nijmegen wil vestigingsregels binnenstad versoepelen

Welke zaak mag wel in de binnenstad komen en welke niet? Het college van burgemeester en wethouders wil dit in de toekomst meer aan de markt zelf overlaten. In een vandaag vastgesteld voorstel aan de gemeenteraad, worden bestaande vestigingsregels voor het centrum versoepeld. Zo wil het college meer ruimte maken voor vernieuwende initiatieven en ontwikkelingen in de markt.

Eind november organiseerde de gemeente een werkconferentie Bruisende Binnenstad. Tijdens deze werkconferentie konden alle belanghebbenden in de binnenstad meepraten over ruimtelijk-economische thema’s die spelen in het centrum. De uitkomsten van de bijeenkomst en de behoefte om beter in te kunnen springen op trends en ontwikkelingen, vormen aanleiding om de bestaande regels aan te passen. Insteek is: niet de gemeente, maar de consument bepaalt wat kwaliteit is.

Bij de gemeente komen bijvoorbeeld steeds meer aanvragen binnen van commerciële dienstverleners (schoonheidssalon, bankwinkels, kappers, etc.) die zich willen vestigen in het stadscentrum. Het college wil de beperkende maatregelen oprekken, zodat zij beter terecht kunnen in de binnenstad. Geldt voor de hoofdstraten bijvoorbeeld dat nu nog maximaal 10% van het bouwblok uit commerciële dienstverleners mag bestaan, straks mag dat aan beide straatzijdes 20% zijn. In sommige omliggende centrumstraten wordt dit maximum-percentage opgerekt naar 50% of zelfs losgelaten. Zo ligt straks minder strikt vast welke functie in een bepaald pand en/of bouwblok is toegestaan.

Ook zet het college in op versterking van de bestaande horeca. De zogeheten horeca-accentgebieden, waar de horecazaken bij elkaar zitten, blijven bestaan. Eventueel kunnen ze worden verruimd, wanneer dit niet ten koste gaat van de openbare orde en veiligheid. De al bestaande horeca in het centrum en daarbuiten wordt de mogelijkheid gegeven om uit te breiden. Verder wil het college het onderscheid tussen horeca en afhaalcentra verduidelijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om shoarmazaken en cafetaria, die zich vestigen op detailhandelplaatsen. Ondersteunende horeca bij nieuwe afhaalcentra is daarom niet meer toegestaan.

Er is een trend naar winkelconcepten, waarbij functies gecombineerd worden. Winkelformules kiezen er bijvoorbeeld voor om in hun zaak een drankje of kopje koffie aan te bieden. Andere zaken combineren dienstverlening met het verkopen van producten. Het college wil dat winkeliers en dienstverleners, meer dan nu het geval is, aan ondersteunende horeca kunnen doen.

Om het toeristisch profiel van Nijmegen te versterken en om bezoekers aan de stad langer vast te houden, gaat het college voor meer overnachtingsmogelijkheden als hotels en Bed & Breakfasts. Het vestigen van een Bed & Breakfast wordt in het nieuwe bestemmingsplan mogelijk gemaakt voor het hele stadscentrum. Voor hotels geldt dit al.

Komende maand buigt de gemeenteraad zich over de voorgestelde beleidswijzigingen. Daarna krijgen ze een plek in het nieuwe bestemmingsplan Centrum Binnenstad, dat dit jaar wordt geactualiseerd.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen