Verblijfsontzeggingen Meijhorst

Nijmegen, 15 december 2010

Uitspraak over verblijfsontzeggingen Meijhorst

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 15 december uitspraak gedaan in de door de burgemeester van Nijmegen opgelegde verblijfsontzeggingen in de wijk Meijhorst in 2008. Naar aanleiding van ernstige overlast in de wijk Meijhorst legde burgemeester De Graaf toen verblijfsontzeggingen op.

Inhoudelijk heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak in één van de zaken overwogen dat de verblijfsontzegging terecht is opgelegd. In de andere zaak heeft de Afdeling overwogen dat een verblijfsontzegging ook terecht was, maar dat de duur van twee weken onevenredig was. De informatie die de burgemeester voorhanden had, bood volgens de Afdeling wel voldoende grondslag om de verblijfsontzeggingen op te leggen. Maar in dit geval had de burgemeester binnen de twee opgelegde weken nader onderzoek moeten doen naar de mate van betrokkenheid bij de overlast, en de maatregel daarop moeten aanpassen.

De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft beide besluiten uiteindelijk toch vernietigd vanwege een procedurefout. Betrokkenen hebben namelijk niet op tijd kunnen reageren op een aanvullende politierapportage uit 2010 die door de burgemeester is gebruikt voor de motivering van zijn beslissing.
 
Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen