Veilig Thuis Gelderland-Zuid niet meer onder verscherpt toezicht

Nijmegen, 4 april 2017

Veilig Thuis Gelderland-Zuid niet meer onder verscherpt toezicht

Per 4 april 2017 eindigt het verscherpte toezicht bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Dit hebben de inspecties voor de Jeugdzorg en Gezondheidszorg vandaag laten weten aan het bestuur en de directie van Veilig Thuis Gelderland-Zuid.

De inspecties hebben geconstateerd dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid belangrijke verbeteringen heeft doorgevoerd. Volgens de inspecties heeft Veilig Thuis Gelderland-Zuid zicht op de instroom, doorstroom en uitstroom van adviezen en meldingen. De organisatie stuurt op deze gegevens en behoudt tegelijkertijd oog voor kwaliteit. Ook zijn de wachtlijsten weggewerkt. Het vertrouwen van de inspecties in Veilig Thuis Gelderland-Zuid is hersteld.

Verscherpt toezicht
Op 22 april 2016 werd Veilig Thuis Gelderland-Zuid door de inspecties onder verscherpt toezicht geplaatst. Veilig thuis Gelderland-Zuid kreeg een halfjaar de tijd om te voldoen aan de wettelijke toetsingscriteria van de inspecties. Op 17 oktober 2016 verlengden de inspecties het verscherpte toezicht met een halfjaar, omdat nog steeds niet aan alle criteria werd voldaan. Gedurende het traject van verscherpt toezicht hebben de inspecties op meerdere momenten verschillende toezichtactiviteiten uitgevoerd. Deze bestonden onder andere uit (on)aangekondigd toezicht op locatie, bestuurlijke gesprekken en monitoring van de wachtlijsten.

Stimulans
Bert Frings, voorzitter van Veilig Thuis Gelderland-Zuid, is blij met het opheffen van het verscherpte toezicht. “De eerste stap van het toetsingstraject is nu gezet. Het beëindigen van het verscherpte toezicht geeft ons een extra stimulans om samen hard te blijven werken aan het verder uitbouwen van Veilig Thuis. Kwetsbare kinderen en huishoudens hebben immers blijvend hulp nodig.”

Bron GGD Gelderland-Zuid – Gezondheid Nijmegen

 

Nijmegen, 28 april 2016

Verscherpt toezicht Veilig Thuis Gelderland-Zuid

De Inspecties voor Jeugdzorg en Gezondheidzorg hebben Veilig Thuis Gelderland-Zuid onder verscherpt toezicht gesteld. Het verscherpte toezicht duurt maximaal zes maanden. In deze periode moet Veilig Thuis voldoen aan de wettelijke normen en afhandeltermijnen.

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben Veilig Thuis Gelderland-Zuid met ingang van 22 april 2016 onder verscherpt toezicht gesteld. Naar aanleiding van een onaangekondigd bezoek op 15 april 2016 concluderen de Inspecties dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid de afgelopen maanden een vertekend beeld over de wachtlijst aan de Inspecties heeft gegeven. De Inspecties stellen vast dat hiermee het vertrouwen van de Inspecties in de aanpak en werkwijze van de directie van de GGD, onderdeel Veilig Thuis, Gelderland-Zuid ernstig geschaad is. Daarnaast hebben de Inspecties er onvoldoende vertrouwen in dat Veilig Thuis Gelderland Zuid de wachtlijsten binnen redelijke termijn kan wegwerken.

Het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid heeft direct maatregelen getroffen. Er is een aanvalsplan gemaakt om de professionals en cliënten van Veilig Thuis maximaal te ondersteunen. Er wordt een interimmanager aangesteld en er wordt extra personeel aangetrokken om de meldingen, de onderzoeken en de doorverwijzing naar andere hulpinstanties te versnellen. Het Algemeen Bestuur benadrukt dat de veiligheid van kinderen en gezinnen prioriteit nummer 1 is én blijft.

Veilig Thuis is op 1 januari 2015 ontstaan uit samenvoeging van functies uit een viertal organisaties. Het is hét nieuwe advies- en meldpunt voor alle vormen van geweld en mishandeling in huiselijke kring. Veilig Thuis Gelderland-Zuid is samengesteld uit: het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Jeugdbescherming Gelderland (JBG), Huiselijk Geweld (Moviera) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (GGD). Veilig Thuis is in Gelderland-Zuid ondergebracht bij de GGD.

Bron GGD Gelderland-Zuid – Gezondheid Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen