Veilig Thuis Gelderland-Zuid scoort goed

Veilig Thuis Gelderland-Zuid scoort goed op kwaliteit

Veilig Thuis Gelderland-Zuid is door de inspecties voor de Jeugdzorg en Gezondheidszorg wederom goed beoordeeld op kwaliteit. De organisatie scoort bovengemiddeld in de samenwerking met lokale zorg- en veiligheidspartners.

Veilig Thuis is een organisatie waar melding, triage en onderzoek plaatsvindt bij (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld. Om ervoor te zorgen dat slachtoffers de juiste hulp krijgen, werkt Veilig Thuis samen met bijvoorbeeld sociale wijkteams, het veiligheidshuis, maatschappelijk werk, de reclassering en jeugdbescherming. De inspecties zijn goed te spreken over de samenwerking met deze partners. Verder stellen zij vast dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid voldoet aan 29 van de 30 toetsingscriteria voor kwaliteit.

Beste resultaat
Omdat Veilig Thuis-organisaties (26 in Nederland) nog in ontwikkeling zijn, wordt de kwaliteit van de organisaties in stappen getoetst. In april van dit jaar oordeelden de inspecties dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid voldeed aan stap 1. Het toetsingskader voor stap 1 richt zich op de basiseisen van de organisatie (o.a. randvoorwaarden en veiligheid). Het toetsingskader voor stap 2 richt zich op de vervolgtrajecten na een melding (o.a. samenwerkingsafspraken en werkprocessen). De 2e toetsingsstap vond begin juli plaats. Gelderland-Zuid kreeg hiervoor landelijk gezien de beste beoordeling.

Bert Frings, voorzitter van het bestuur van Veilig Thuis Gelderland-Zuid, is blij met dit resultaat: “We hebben zorgvuldig gewerkt aan de verbeteringen van deze nog jonge organisatie Veilig Thuis. Goede zorg voor kwetsbare kinderen en huishoudens is uitermate belangrijk. Die zorg bieden we.”

Bron GGD Gelderland-Zuid – Gezondheid Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen