Veel octrooiaanvragen bedrijven Gelderland

Nijmegen, 27 april 2010

Bedrijfsleven in Centraal Gelderland vraagt vaak octrooi aan

De octrooidichtheid – het aantal octrooiaanvragende bedrijven gedeeld door het totaal aantal bedrijven – is in Centraal Gelderland na Brabant het hoogst. Daarnaast presteert de regio met 1548 octrooiaanvragen en 357 octrooiaanvragende bedrijven gemiddeld ten opzichte van andere regio’s. Dit blijkt uit het onderzoek ´Octrooien in Nederland´ dat EIM heeft uitgevoerd, in samenwerking met NL Octrooicentrum en in opdracht van de Kamer van Koophandel.

Een octrooi of patent is een exclusief (uitsluitend) recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of anderszins het exploiteren van een uitvinding. Een octrooi kan door de rechthebbende worden gebruikt als een monopolie op een bepaald stuk techniek en geeft hiermee bescherming aan de uitvinder. Onderzoekers van EIM en NL Octrooicentrum hebben octrooidata gekoppeld aan gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Door deze gegevens te koppelen is er nu inzicht in de herkomst van octrooien naar sector, bedrijfsgrootte, technologiegebieden en regio over de periode 2003-2007. Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek voor heel Nederland is uitgevoerd.
Het onderzoek geeft beter inzicht in de mate van innovatie binnen bepaalde gebieden. De samenwerking met EIM en NL Octrooicentrum is van strategisch belang bij het versterken van de regionale economie.

Toppers in octrooiaanvragen
Absolute topper in octrooiaanvragen is Philips. Met ruim 11.000 octrooiaanvragen in de periode 2003-2007 neemt dit bedrijf maar liefst 30% van het totaal aan Nederlandse octrooiaanvragen voor zijn rekening. Kanttekening hierbij is dat de octrooiaanvragen van de Philips/NXP vestiging in Nijmegen ten goede komen aan Brabant aangezien hun hoofdkantoor – waar de octrooien geregistreerd worden – in Eindhoven zit. In werkelijkheid is een deel van deze vindingen te danken aan de vestigingen in Nijmegen. Daarnaast zijn in Centraal Gelderland AKZO Nobel te Arnhem (432 octrooiaanvragen), Nedap te Oost Gelre (62 octrooiaanvragen) en Synthon te Nijmegen (61 octrooiaanvragen) de bedrijven met de meeste octrooiaanvragen.
De niet-commerciële organisaties met de meeste octrooiaanvragen in Centraal Gelderland zijn de Wageningen Universiteit (27) en de Universiteit Nijmegen Medical Centre (27).

Subregio’s
De drie subregio’s die worden onderscheiden in Centraal Gelderland kennen allen een grotere octrooidichtheid dan het landelijk gemiddelde van 0,42%; zowel de Vallei (0,56%), de Achterhoek (0,52%) als de Stadsregio Arnhem Nijmegen (0,49%). Op deze indicator scoren het zuiden en oosten van Nederland het best zoals ook in figuur 1 is te zien.
Waar landelijk en in de Stadsregio en de Achterhoek veruit de meeste octrooien worden aangevraagd in de industrie, is in de Vallei ook een grote rol weggelegd voor de sectoren ‘verhuur en zakelijke dienstverlening’, ‘onderwijs’ en ‘reparatie en handel’. De laatstgenoemde sector speelt ook in de Achterhoek een bovengemiddelde rol.

Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim 90% van de octrooiaanvragende bedrijven tot het mkb behoort. Het overige deel betreft grote bedrijven met meer dan 200 werkzame personen. De grote bedrijven zijn in Centraal Gelderland echter wel verantwoordelijk voor 56% van de octrooiaanvragen. Landelijk is dit zelfs 70%. Het mkb is verantwoordelijk voor het resterende deel. Grote bedrijven vragen dus vaker en meer octrooien aan dan kleinere bedrijven.

Enkele andere uitkomsten uit het onderzoek zijn:
– in de landbouw, visserij, toerisme, detailhandel en horeca worden nauwelijks (<1%) octrooien aangevraagd;
– wanneer gekeken wordt naar het aantal octrooiaanvragen spelen de clusters energie- en milieutechnologie, halfgeleiders en technologie, gezondheid, zorg en welzijn en het cluster food in Centraal Gelderland een grotere rol dan in Nederland.

Bron Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen