Valkhof onderdeel Europese erfgoedroute

Nijmegen, 24 mei 2011

Valkhof wordt onderdeel van Europese erfgoedroute

De gemeente Nijmegen gaat met Het Valkhof deelnemen aan het Europese project Francia Media, een project dat zich richt op de vroege middeleeuwen en de periode van het Frankische Middenrijk. Belangrijk onderdeel van het project is een Erfgoedroute langs tien plekken die in de tweede helft van de 9e eeuw van groot cultuurhistorisch belang waren. Het Valkhof wordt een van de plekken van de erfgoedroute. Nijmegen ontvangt voor de deelname aan Francia Media een Europese subsidie van € 160.000,-.

Francia Media richt zich op het tijdperk van het Frankische middenrijk oftewel Francia Media. Het Frankische Middenrijk ontstond in 843 bij het verdrag van Verdun, toen het voormalige rijk van Karel de Grote in drie delen werd opgesplitst: Oost-Francië, het latere Duitsland; West-Francië, het latere Frankrijk en daartussen Midden-Francië of Francia Media. Het Karolingische middenrijk strekte zich uit over een smalle strook Europa die de Noordzee met de Middellandse Zee verbond, van het huidige Nederland tot Midden-Italië. Hoewel de politieke geschiedenis van Francia Media maar enkele decennia duurde, was het culturele, economische, maatschappelijke en sociale belang groot. De kern van het gebied omvatte de belangrijkste noord-zuidhandelsroute en was als het ware de voornaamste transitzone van het vroegmiddeleeuwse Europa en is dat eigenlijk nu nog.

Nijmegen is een van de twintig organisaties en gemeenten uit elf Europese landen die deel nemen aan het project. De erfgoedroute omvat naast Het Valkhof onder andere de historische binnenstad van Ravenna in Italië, de abdij van Montmajour bij Arles in Frankrijk en de Praagse Burcht. Rondom het Valkhof is een wetenschappelijk, educatief en publiek programma van onderzoek, rondleidingen, tentoonstellingen e.d. voorzien. Met de deelname aan het project wil Nijmegen de vroeg Middeleeuwse geschiedenis op een innovatieve manier onder de aandacht brengen onder een breed internationaal publiek en extra bezoekers naar de stad trekken.

Het is de bedoeling dat de locaties van Francia Media worden voorgedragen voor het European Heritage Label. Dit zijn Europese monumenten, een nieuwe laag tussen Unesco Werelderfgoed en Rijksmonumenten.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen