Tot 2015 evenementen in Waalhalla

Nijmegen, 11 juli 2011

Waalhalla mag tot zomer 2015 evenementen blijven organiseren

Om Waalhalla te behouden voor Nijmegen, krijgt de stichting Skateboarding Nijmegen eenmalig 25.000 euro gemeentelijke subsidie om het ontstane tekort in de exploitatie van 2011 te dekken. Bovendien heeft het college besloten om de evenementen voor jongeren in de skatehal tot 1 juli 2015 te gedogen. Ook de skatehal zelf mag openblijven tot die datum.

Indoor skatecentrum Waalhalla rekende in haar begroting van 2011 op horecaopbrengsten uit de sportieve en culturele evenementen die zij er voor jongeren organiseren. Deze evenementen bleken echter in strijd met het bestemmingsplan, waardoor ze tijdelijk niet mochten worden georganiseerd en voor Waalhalla een tekort van 25.000 euro ontstond. Het college wil de skatehal graag behouden voor de stad. Daarom ondersteunen burgemeester en wethouders de stichting Skateboarding Nijmegen eenmalig met een overbruggingssubsidie van 25.000 euro voor de periode mei tot en met september 2011. Uitgangspunt is dat Waalhalla daarna haar activiteiten binnen de reguliere inkomsten ontplooit.

Het college heeft bovendien besloten de organisatie van evenementen in Waalhalla te gedogen tot 1 juli 2015. De skatehal kan uiterlijk open blijven tot die datum, omdat daarna op deze locatie de ontwikkeling van het nieuwe Waalfront start. Binnen het bestemmingsplan is er dan op de huidige plek geen ruimte meer voor een skatecentrum. Tot die tijd maakt Waalhalla van een industrieterrein een levendige locatie die jaarlijks door zo’n 25.000 jongeren bezocht wordt. De gemeente stelt bij dit gedoogbesluit wel nadere voorwaarden aan Waalhalla om de veiligheid van bezoekers te garanderen en overlast voor de buurt te voorkomen. Ook blijft Waalhalla huur betalen voor het gebruik van de hal. Het skatecentrum mag in de periode tot juli 2015 jaarlijks voor maximaal 24 culturele of sportieve evenementen voor jongeren een vergunning bij de gemeente aanvragen, met maximaal 798 bezoekers per evenement.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen