Techniek Werkt – Stage en leerwerkplekken in de bouw

Nijmegen, 25 juni 2013

Gemeente steekt ton in initiatief voor stage en leerwerkplekken in de bouw

Op 25 juni ondertekenen bedrijven, ROC en de gemeente het convenant “Techniek Werkt”. Het convenant kwam er op initiatief van de wethouder Onderwijs. Doel van het convenant is om te zorgen voor voldoende goed opgeleide medewerkers bij bedrijven in de bouw-, electro-, schilders- en installatiebranche in de toekomst en jongeren perspectief te bieden door het creëren van jaarlijks honderd leerwerkplekken en vijftig stageplekken. Dit initiatief draagt bovendien bij aan het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten omdat meer jongeren nu hun opleiding kunnen afmaken met een goede stageplaats of leerwerkplek.

In het convenant spreken bedrijven, ROC en de gemeente af om bij de aanbesteding van bouw-, onderhouds- en renovatieopdrachten eisen te stellen over het aantal te creëren leerwerkplekken en stageplekken. De technische BOL en BBL opleidingen worden erdoor versterkt en door meer leerwerkplekken en stageplaatsen bieden we meer leerlingen de kans om hun opleiding succesvol af te ronden. Zo ontstaat een win-win-situatie: voor de bedrijven in de bouw komt er goed opgeleid personeel en voor de ROC en de jongeren ontstaan er goede leerwerk- en stageplekken. De looptijd van het convenant is drie jaar.

Om de uitvoering van het convenant te faciliteren en een vliegende start te geven heeft de gemeente een bedrag van € 100.000 euro toegezegd.

Dinsdag 25 juni presenteren en ondertekenen de partners in de Stichting Technovium het ‘Convenant Techniek Werkt’. De presentatie heeft plaats in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, van 19.30 – 21.30 uur. De deelnemende partijen nemen het voortouw en hopen van harte dat ook andere bedrijven zich aansluiten bij dit brede initiatief om structureel het technisch onderwijs in de Regio Nijmegen aantrekkelijker en toonaangevend te maken. Aansluiten kan door op 25 juni of op een later tijdstip het convenant te tekenen.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen