Symposion & herdenking inwijding Cenakelkerk

Museumpark-Orientalis-2014-logo-blauw

Symposion & herdenking inwijding Cenakelkerk

Op zaterdag 3 januari en zondag 4 januari 2015
Cenakelkerk – Begraaf- en gedenkpark – Museum Het Heilig Land

Ter ere van het 100 jaar bestaan van het complex de Heilig Land
Stichting wordt er een symposion georganiseerd rond de kunstenaar
Piet Gerrits op zaterdag 3 januari 2015 en vindt op zondag 4 januari de
herdenking van de inwijding van de Cenakelkerk plaats.

In 1911 richtte kapelaan Arnold Suijs de Stichting Het Heilige Land op met
als doel het dagelijks leven in Palestina ten tijde van Jezus van Nazareth
op aanschouwelijke wijze in een bedevaartpark uit te beelden.
Het bestuur van de stichting had vier jaar nodig om fondsen te werven,
grond aan te kopen en architecten aan het werk te zetten. Eind 1914
waren de gebouwen gereed en op 6 januari 1915 wijdde Mgr. C. van Son,
deken van Nijmegen, de Cenakelkerk, de pastorie, het Bijbels Museum,
het klooster en de begraafplaats in.
Kunstenaar Piet Gerrits kreeg de opdracht een ontwerp te maken voor
een begraafplaats en een museumpark. Hij richtte de begraafplaats in als
een oosters ogende landschapstuin met monumenten die herinnerden
aan de lijdensweg van Jezus van Nazareth en in het museumpark bouwde
hij gebouwen na uit die periode.

Het symposion op zaterdag 3 januari start om 12.15 uur met een korte
ontvangst in de Piet Gerritszaal, Monseigneur Suyslaan te Heilig
Landstichting.
Om 12.45 uur begint het symposion in de Cenakelkerk, sprekers zijn:
prof. dr. Willy Jansen, dr. Leo Ewals en drs. Jan Willemsen, die het
herdenkingsboek, Het Heilige Land van Piet Gerrits (1878-1957),
geschreven heeft.

Op zondag 4 januari vindt de kerkelijke viering plaats om 11.00 uur
’s ochtends in de Cenakelkerk. Op die zondag worden er ook
rondleidingen georganiseerd in de Cenakelkerk en op de begraafplaats
om 13.00, 14.00 en 15.00 uur.

Museumpark Orientalis (de huidige naam van het Museum Het Heilig
Land) is dat weekend geopend van 12.00 tot 18.00 uur voor het Feest van
Licht.

Museumpark Orientalis  –  Agenda Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen