Stadsconferentie: meepraten over Nijmegen

Nijmegen, 11 april 2018

Stadsconferentie 14 april: meepraten over Nijmegen

De partijen die onderhandelen over de nieuwe coalitie (GroenLinks, D66 en SP) willen graag in gesprek met de stad. Wie mee wil praten en denken over de (nabije) toekomst van Nijmegen is welkom op de Stadsconferentie op zaterdag 14 april a.s. van 11.00 tot 15.00 uur in het Stadhuis. Iedereen is van harte welkom.

Bezoekers kunnen hun ideeën en suggesties kwijt over duurzaamheid, bouwen en wonen, verkeer, zorg & welzijn, werk & inkomen, cultuur & evenementen, aantrekkelijke & leefbare wijken. Zij kunnen hun inbreng voor deze onderwerpen achterlaten op de ideeënmarkt. Daarnaast kunnen inwoners en/of organisaties deelnemen aan een van de rondetafelgesprekken.

PROGRAMMA

11.00 uur
Inloop met koffie & thee; ideeënmarkt open
Welkom door formateur Rik Grashoff

11.45 uur
Rondetafelgesprek Energietransitie
Nijmegen is European Green Capital. We lopen in duurzaamheid voorop ten opzichte van veel andere steden. Toch is het een enorme uitdaging om dit komende jaren verder waar te maken. Hoe zorgen we ervoor dat Nijmegen de komende jaren een forse versnelling krijgt in energiebesparing en het gebruik van duurzame energie? En hoe kan iedereen hieraan gelijkwaardig meedoen en houden we het voor iedereen betaalbaar?

12.30 uur
Rondetafelgesprek Zorg & Welzijn
Nijmegen kampt met snel oplopende kosten voor zorg en welzijn die de financiële draagkracht van de stad te boven dreigen te gaan. Hoe zorgen we ervoor dat we deze kostenstijgingen beperken en tegelijkertijd onze inwoners de zorgvoorzieningen kunnen blijven bieden die zij nodig hebben?

13.15 uur
Rondetafelgesprek Werk & Inkomen
Ondanks de sterk verbeterde economische situatie, staan in Nijmegen nog ruim 20.000 mensen ‘aan de kant’: zij zitten in de bijstand, in de WW of zijn arbeidsongeschikt. Hoe zorgen we ervoor dat in de komende jaren voor zoveel mogelijk van deze mensen er weer perspectief ontstaat op zinvol werk en een beter inkomen?

14.00 uur
Rondetafelgesprek Aantrekkelijke stad én aantrekkelijke wijken
Nijmegen is een aantrekkelijke stad. We verwachten dan ook dat Nijmegen nog flink in inwonertal gaat groeien, en daar bouwen we veel nieuwe woningen voor. Maar hoe zorgen we ervoor dat tegelijkertijd ook onze oudere woonwijken aantrekkelijk blijven voor verschillende groepen, van het toenemende aantal zorgbehoevende ouderen, tot gezinnen met opgroeiende kinderen en starters op de woningmarkt?

15.00 uur
Einde programma

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen