Palmpasen – Dominicuskerk Nijmegen, 27 mrt

Palmpasen
Zaterdag 27 maart zal de jaarlijkse Palmtakken wijding plaatsvinden.
De meesten met een Christelijke achtergrond kennen het gebruik: Palmtakken ( buxustakken) worden gewijd en mee naar huis genomen.
De palmtakken als teken van het feest. Ze worden thuis aan het kruisbeeld gestoken en bewaard. Voor Aswoensdag worden ze dan verbrand. Met de as wordt weer het kruis op het voorhoofd getekend.

Palmzondag.
Op deze dag gebeurt er in de kerken bijna alles wat er met Pasen te beleven valt: Jezus wordt gezeten op een ezel als koning geëerd, ingehaald en toegejuicht met palmtakken. Een feest!
Maar daarna verandert de sfeer: Jezus stapt van zijn ezel en wordt tot zondebok. De koning wordt slachtoffer.
In de kerk verandert de kleur. De priester draagt aan het begin van de viering rood, de kleur van het enthousiasme. Nu wordt het paars, de kleur van inkeer en boetedoening.

Op palmzondag wordt niet gepreekt maar wordt het lijdensverhaal verteld, met een rolverdeling: Jezus en iemand die de woorden van de anderen spreekt (Pilatus, Petrus, volk).
Het héle verhaal wordt verteld: van de intocht, het feest, verraad en lijden tot aan de dood.

En dan zit je daar, met die palmtak in de hand…
De palmzondagviering is een van de indrukwekkendste vieringen van het jaar.

De Oud-katholieke Kerngroep St. Stephanus nodigt U uit voor de zegening van de palmtakken en de viering.

Zaterdag 27 maart 2010 om 19.00 uur
Dominicuskerk, Molkenboerstraat 7 te Nijmegen,
Ingang Groenewoudseweg

Informatie
Pastoor Remco Robinson
A. van Nieuwenaarlaan 3a, 6824 AM Arnhem
Tel: 026-4423654/0628700189
• E-mail: r.robinson@okkn.nl
• Websites: http://Nijmegen.okkn.nl
http://www.okkn.nl

Oud-Katholieke Kerngroep St. Stephanus
Tegen de stroom van ontkerkelijking in, is januari 2009 de Oud-katholieke Kerngroep Sint Stephanus van start gegaan. Een kleine maar vaste en groeiende groep komt maandelijks bij elkaar in de dagkapel van de St. Dominicuskerk. Intiem-open- laagdrempelig, dat is in het kort de kenschets van deze bijeenkomsten.
 
OUD-KATHOLIEK
In 1723 koos een deel van de Nederlandse katholieken een eigen bisschop, zoals al eeuwen het geval was, maar wat de paus strikt had verboden. Na deze “misstap” werden ze buiten de kerk van Rome gezet. In de 19e eeuw kregen ook katholieken uit andere landen moeite met de groeiende macht van de paus en zijn kardinalen. Zij kwamen in contact met de Nederlandse Oud-katholieken en inmiddels is er een wijdvertakte internationale gemeenschap, die innige banden onderhoudt met de Anglicaanse Kerk en de orthodoxe kerkgenootschappen.
Enerzijds is de liturgie traditioneel, anderzijds is de Oud-katholieke kerk, met gehuwde en vrouwelijke priesters en die niet moeilijk doet over homoseksualiteit, erg vooruitstrevend. Kortom een eigentijdse maar ook echt katholieke kerk. Een kerk die mensen een kerkelijk thuis aanbiedt: een plek waar je je thuis kunt voelen, ongeacht je opvattingen, geaardheid of levensstaat. Waar je eigen inbreng kunt hebben en verantwoordelijkheid nemen. Een kerk van mensen.

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen