Meer jeugd sport dankzij project

Nijmegen. 9 januari 2012

Meer jongens en meisjes sporten dankzij project

Nijmegen heeft meegedaan aan het landelijke project ‘Meedoen Alle Jeugd door Sport’. Het doel was om deelname aan sport door jeugd te bevorderen. Uit een evaluatie over de vier jaren dat het project heeft gelopen blijkt dat de doelstellingen zijn gehaald. Meer jongens en meisjes sporten en verenigingen zijn sterker geworden.

De sportbonden waren binnen het project de trekker, de gemeenten hadden een ondersteunende rol en de uiteindelijke uitvoering lag bij de sportverenigingen. Doelstellingen voor Nijmegen:

– 4 procent lidmaatschaptoename sportverenigingen van basisschoolleerlingen uit groep 5 t/m 8;
– 4 procent toename jeugd 12 t/m 23 jaar die wekelijks sporten en lid zijn van een sportvereniging;
– minimaal 15 scholen en/ of sportverenigingen doen mee aan sportstimuleringsactiviteiten;
– samenwerking met minimaal 5 sportbonden.

Uit evaluatie blijkt dat de Nijmeegse doelstellingen zijn behaald: in Nijmegen hebben 7 sportbonden het project uitgezet bij 23 verenigingen. Dit heeft in 4 jaar tijd 15 procent nieuwe jeugdleden opgeleverd. Dat vertaalde zich in 703 nieuwe leden, waarvan 310 niet-westerse allochtonen en 393 autochtonen.

Mensenwerk
Een belangrijke rol speelden sportdocenten, sportleiders en combinatiefunctionarissen op scholen. Deze mensen hebben contact gezocht met netwerken van allochtonen. Winstpunt is dat de sportdeelname onder allochtone jongens en meisjes hierdoor hoger is geworden. Door de inzet van combinatiefunctionarissen, sportdocenten en sportleiders is het sportaanbod op scholen en in de wijken goed geborgd. Sportverenigingen blijven ook in de toekomst een belangrijke partner bij het verzorgen van sportlessen.

Naam halverwege veranderd
Het project ‘Meedoen Allochtone Jeugd Door Sport 2006-2010’ is onderdeel van de kabinetsnota ‘Tijd voor Sport’. Landelijk doel van het project was het ondersteunen van verenigingen om jeugd uit achterstandswijken aan het sporten te helpen en te houden. In 2006 zijn negen sportbonden en elf gemeenten gestart met het vierjarige project “Meedoen Allochtone Jeugd door Sport”. In 2009 heeft de landelijke politiek het besluit genomen de doelgroep te verbreden naar ‘Meedoen Alle Jeugd Door Sport’.

Bron Gemeente Nijmegen  –  Sportverenigingen Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen