Soroptimist Regiodag 2011, 10 dec

10 december De Internationale Dag van de Mensenrechten

SOROPTIMIST REGIODAG 2011

Zaterdag 10 december 2011 te Groesbeek

De internationale Dag van de Rechten van de Mens
Wereldwijd wordt er op deze dag aandacht besteed aan vrijheid en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Het zijn met name vrouwen die als eerste het slachtoffer zijn van discriminatie, (seksueel) geweld, prostitutie, mensenhandel en achterstelling. Jaarlijks besteden de Soroptimisten aandacht aan de internationale dag van de mensenrechten. Wij doen dat in regio verband. Dit jaar is de regio te gast bij de Soroptimist Club Nijmegen.

Het Nationale Bevrijdingsmuseum 1944-1945
In de inspirerende omgeving van Het Nationale Bevrijdingsmuseum te Groesbeek komen zo’n vijftig Soroptimisten bij elkaar. Aan de hand van een drietal thema’s worden zij uitgedaagd met elkaar van gedachten te wisselen over de positie van vrouwen dichtbij en veraf. Waarbij ook de vraag aan de orde zal komen: Wat kan ik hieraan doen?

De workshop thema’s:
• Vrouwen onder dictaturen
• Het Symbool van Rosie de Riveter
• Van Adam en Evan naar Angela Merkel
 
Het belooft een uitdagende, spannende en inspirerende middag te worden. De unieke omgeving zal daar zeker een extra dimensie aan geven. Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, met zijn motto “Beleef de Vrijheid” is daar de uitgelezen plek voor.
Wij zijn de directie van het bevrijdingsmuseum dank verschuldigd voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de wijze waarop zij hebben meegedacht aan de invulling van deze dag.

Meer informatie over de Regiodag:
Joke Kersten: 06 2252 2475
j.w.kersten1@gmail.com
 

 
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

Wylerbaan 4, 6561 KR, Groesbeek
024 397 4404
www.bevrijdingsmuseum.nl

 

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen