GGD: sociale veiligheid op scholen

Nijmegen, 13 oktober 2015

GGD helpt scholen met bijeenkomst over ‘sociale veiligheid’

Bijeenkomst op 21 oktober 2015

Per 1 augustus zijn, door een aanpassing in de onderwijswetten, scholen in het primair- en voortgezet onderwijs verplicht zorg te dragen voor een sociaal veilige school. Wat is een sociaal veilige school en hoe kan een school dit bereiken? Om scholen te ondersteunen organiseert GGD Gelderland-Zuid op 21 oktober een inspiratiebijeenkomst voor iedereen die werkzaam is binnen het basis- en voortgezet onderwijs en het ROC.

Sociale veiligheid raakt verschillende thema’s, zoals welbevinden, seksuele weerbaarheid en diversiteit. De middagbijeenkomst start met spreker Dr. Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap en Ouderbegeleiding aan de Hogeschool Leiden. Zij pleit voor het structureel inzetten van programma’s ter verbetering van sociale, emotionele en morele vaardigheden. Directeur Klaas Hiemstra van School en Veiligheid vertelt wat er van scholen verwacht wordt vanaf 1 augustus 2015, waar een veiligheidsplan wettelijk aan moet voldoen en welke factoren ervoor zorgen dat sociale veiligheid gaat leven in de hoofden en het handelen van iedereen in de school.

Er zijn workshops te volgen over het themacertificaat Welbevinden en Sociale Veiligheid, het omgaan met weerstanden, ‘gedragen gedrag’, relationele en seksuele vorming in het speciaal onderwijs, sexting, grensoverschrijdend gedrag, diversiteit in het basisonderwijs en seksuele vorming en diversiteit in multiculturele klassen.

In de regio Gelderland-Zuid werken de Gezonde School, SchoolsOUT en Sense samen aan het verbeteren van de gezondheid en acceptatie van seksuele diversiteit op het primair- en voortgezet onderwijs en het ROC.

Meer informatie is te vinden op https://gezondeschoolgelderlandzuid.nl/event

Bron GGD Gelderland-Zuid – Gezondheid Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen