Sociaal plan voor WIW-ers Nijmegen

Nijmegen, 11 juli 2011

College akkoord met sociaal plan voor WIW-ers

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juli ingestemd met een sociaal plan voor WIW’ers. Nadat de gemeenteraad in november 2010 had besloten tot afbouw van de gesubsidieerde arbeid, is onderhandeld met de vakbonden en de ondernemingsraad van de Stichting Uitzicht over dit sociaal plan. De achterban van de vakbonden moet nog definitief akkoord gaan.

Nadat de gemeenteraad in november 2010 besloten had tot afbouw van de gesubsidieerde banen, is de Stichting Uitzicht namens de gemeente Nijmegen in overleg getreden met de vakbonden over de gevolgen hiervan voor WIW-ers (Wet Inschakeling Werkzoekenden). Nijmegen is werkgever van ongeveer 20% van de mensen met een gesubsidieerde baan, dit zijn ongeveer 150 personen.
In het sociaal plan, dat besproken is met de ondernemingsraad van de Stichting Uitzicht en de vakbonden, zijn afspraken gemaakt over ontslagmoment, uitstroompremies, werk-naar-werk-trajecten, financiële regeling bij ontslag en nog enkele andere zaken. De bonden hebben het akkoord met een positief advies voorgelegd aan de achterban; deze moet nog definitief akkoord gaan.
De Stichting Uitzicht zal gaan zorgen voor de uitvoering van het plan. Hiermee is een bedrag van ongeveer 2 miljoen euro gemoeid.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen