Soa- en seksualiteitszorg jongeren – GGD

Nijmegen, 7 april 2011

Groeiende behoefte aan soa- en seksualiteitszorg voor jongeren

Het bezoekerscijfer van de SoaSense-poli’s in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) is in 2010 opnieuw gestegen. Het aantal Soa-consulten van risicogroepen groeide zelfs sterker dan in de rest van het land en er kwamen relatief veel jongeren naar de spreekuren in Oost-Nederland. Ook de Sense-spreekuren voor seksualiteitsvragen werden druk bezocht door jongeren: het aantal consulten verdubbelde in een jaar tijd. Van de zes GGD’en in Oost-Nederland voerde GGD Regio Nijmegen de meeste Soa- en Sense-consulten uit.

Dit blijkt uit de regionale ‘SoaSense Thermometer 2010’ die – in navolging van de landelijke RIVM-Thermometer – is uitgebracht door de zes GGD’en van Oost-Nederland. Voor de samenwerkende GGD’en in de regio Oost bevestigen de nieuwe cijfers het belang van de SoaSense-dienstverlening voor de jongerendoelgroep. Het verbinden van seksualiteitszorg voor jongeren onder de 25 jaar (Sense) aan Soa-spreekuren bij de GGD, biedt meer mogelijkheden om jongeren – in het kader van hun seksuele gezondheid – op een laagdrempelige, integrale manier te helpen.

Soa-cijfers regio Oost
Het totale aantal Soa-consulten in de regio Oost is met 23% toegenomen. De Soa-spreekuren blijken bij risicogroepen in een behoefte te voorzien. Vooral bij de MSM-doelgroep (mannen die seks hebben met mannen) steeg het aantal gevonden soa’s. Het soa-vindpercentage voor alle risicogroepen samen, komt in de regio Oost-Nederland overeen met het landelijke vindpercentage van 14%. Chlamydia is de meest voorkomende soa: 78% van het totaal aantal gevonden soa’s betreft chlamydia. Omdat chlamydia de meest voorkomende soa onder jongeren is, zullen de jongeren in Oost-Nederland voor een groot deel bijdragen aan dit hoge percentage. Echter, ook bij de MSM-doelgroep, en in mindere mate bij vrouwen en heteromannen, is een stijging te zien van chlamydia.
 
Bron GGD Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen