In 2013 uitbreiding snelfietsroutes Nijmegen


 

Nijmegen, 18 december 2012

In 2013 uitbreiding snelfietsroutes Nijmegen

Volgend jaar breidt het aantal snelfietsroutes in en rond Nijmegen flink uit. Het westelijk deel van het RijnWaalpad en de snelfietsroute Beuningen-Nijmegen komen in 2013 bij de al bestaande doorlopende fietspaden in Nijmegen en omgeving. Een goed snelfietsroutenetwerk kan een alternatief zijn voor de auto en is daarom belangrijk voor de bereikbaarheid in de regio.

Snelfietsroutes zijn lange, rechtstreekse fietspaden die de ruggengraat vormen van het fietsnetwerk in en om de stad. Al bestaande voorbeelden zijn de snelfietsroute Nijmegen-Wijchen langs de Graafseweg en die naar Malden via de St. Annastraat. Wethouder Henk Beerten van Mobiliteit: “Nijmegen blijft de komende jaren investeren in de snelfietsroutes om het fietsen aantrekkelijker te maken, maar ook om forenzen en bezoekers uit de auto en op de gewone of elektrische fiets te krijgen. Dat is goed voor de filedruk in onze regio en het draagt bij aan een beter milieu. Scholieren, forenzen en toeristen kunnen via de snelfietsroutes snel en veilig op hun plek van bestemming komen.”

Westelijk deel Rijn-Waalpad
In 2010 is het besluit genomen tot aanleg van het RijnWaalpad, de snelfietsroute naar Arnhem. Het oostelijk tracé daarvan, via Lent en de Waalbrug, is afgelopen september geopend. In 2013 wordt daar het westelijk deel van de route aan toegevoegd dat in het verlengde van de Snelbinder en ten westen van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen ligt. Om vrij baan te geven aan het fietsverkeer wordt bij Lent gekozen voor tunnels en bruggen voor fietsers. Het gaat dan om de al bestaande Snelbinder en Eisenhowertunnel (fietstunnel Vrouwe Udasingel) en de nieuw aan te leggen onderdoorgang bij station Lent en de fietsbrug Graaf Alardsingel. De aanleg van de snelfietsroute wordt gerealiseerd door Stadsregio Arnhem Nijmegen, de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen, de provincie Gelderland en de Fietsersbond Fietsverkeer.

Snelfietsroute Beuningen-Nijmegen
De gemeentes Nijmegen en Beuningen willen de regionale fietsverbindingen tussen beide gemeenten verbeteren en opwaarderen. De verbinding Beuningen-Nijmegen is door de afstand tussen beide gemeenten kansrijk om meer forenzen op de fiets te krijgen. De geplande snelfietsroute loopt vanuit Beuningen via Kinderdorp Neerbosch naar campus Heyendaal.

In de aanleg van de nieuwe route door Nijmegen zijn twee prioriteiten benoemd: het omvormen van de Dennenstraat in de wijk Heseveld tot een fietsvriendelijke straat en de aanleg van een fietstunnel bij Poort Neerbosch. Beide projecten moeten bijdragen aan het regionale streven om voor 2015 een hoogwaardige aaneengesloten fietsroute van 4 kilometer vanuit Beuningen beschikbaar te hebben.

De Dennenstraat in de Nijmeegse wijk Heseveld krijgt volgend jaar een nieuwe inrichting die past bij een intensiever fietsgebruik. De Dennenstraat is een woonstraat, maar is nu niet zo ingericht. De weg is erg breed omdat hij vroeger een doorgangsfunctie had voor de oude brug over het Maas-Waalkanaal. Door de aanleg van een fietsstraat wordt de straat iets smaller, maar blijft de bereikbaarheid voor autoverkeer goed. Die versmalling biedt ook de gelegenheid om de straat te voorzien van laanbomen, parkeervakken en groenstroken.

De plannen voor de herinrichting moeten bijdragen aan een veilige en snelle fietsverbinding tussen Nijmegen en Beuningen, maar zorgen ook voor minder sluipverkeer en meer groen in de straat. De route loopt bovendien parallel aan de Groene Route en biedt fietsers daar een schoon en veilig fietspad op afstand van het autoverkeer. Het plan dat er nu ligt is een schetsontwerp dat nog wordt voorgelegd aan bewoners en belanghebbenden. 
 
Bron Gemeente Nijmegen

 
Nijmegen, 10 april 2012

Opening snelfietsroute Nijmegen-Heumen: met de fiets langs de file

Woensdag 11 april wordt de snelfietsroute Nijmegen-Heumen officieel geopend. Mobiliteitswethouder Henk Beerten legt om 12.30 uur samen met de bestuurders Anton Franken van de Radboud Universiteit Nijmegen, Cees Buren van het UMC St.Radboud en Ron Bormans van de Hogeschool Arnhem Nijmegen per elektrische fiets de route af. De route is eind vorig jaar opgeleverd en heeft in totaal 2,9 miljoen euro gekost, mede gefinancierd door de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland.

Nijmegen werkt aan de bereikbaarheid van de stad over 3 sporen: fiets, openbaar vervoer en auto. Voor de fiets wordt een netwerk van snelfietsroutes aangelegd waar de route Nijmegen-Heumen deel van uitmaakt. De nieuwe snelfietsroute is mede aangelegd om de bereikbaarheid van de campus Heyendaal te verbeteren. De route is niet alleen aantrekkelijk voor studenten en scholieren, maar ook voor een deel van de 20.000 werknemers op de campus. Zo kan de forens zonder veel inspanning langs de files rijden die steeds vaker voorkomen vanuit het zuiden in Malden en vanaf Staddijk.

Elektrische fiets
Door elektrische fietsen in te zetten zou het alternatief voor de auto nog aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. Daarvoor gaat deze maand een stimuleringsregeling van start van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen vanuit het samenwerkingsverband Offensief Bereikbaarheid. De gemeente onderzoekt daarnaast de mogelijkheid om langs de nieuwe snelfietsroute een transferium aan te leggen aan de rand van de stad, ter hoogte van de A73. Bij dit transferium zouden automobilisten moeten kunnen overstappen op elektrische fietsen.

Kwaliteit van begin tot eind
De voorbereiding aan de fietsroute is in 2008 gestart in opdracht van de Nijmeegse gemeenteraad en is vorig jaar opgeleverd. De snelfietsroute verbindt de Staddijk via de Van Boetbergweg en de Hatertseweg met de St. Annastraat. Vanaf Staddijk sluit de route aan op het fietspad langs de St.Walrickweg richting de Hatertse vennen en de dorpen in de gemeente Heumen. Op het bijgevoegde kaartje met al gerealiseerde en beoogde snelfietsroutes in Nijmegen is de route Nijmegen-Heumen aangeduid met nummer 5. Het oude tegelpad is over de volle lengte geasfalteerd. Daarnaast is het kruispunt Hatertseweg-Slotemaker de Bruïneweg omgebouwd tot een rotonde. Op de rotonde hebben fietsers voorrang. Bijzonder aan het project zijn de investeringen in de 280 bestaande bomen langs de Hatertseweg. Bij elke boom zijn onder het fietspad wortelbeschermende maatregelen getroffen en is de bodem verbeterd.

Bron Gemeente Nijmegen  –  Leuke activiteiten Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen