17e- of 18e eeuwse soldaat uit fort Knodsenburg te zien

3D-scan van de 17e of 18e eeuwse soldaat - foto Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 22 oktober 2015

17e- of 18e eeuwse soldaat uit fort Knodsenburg te zien

Op 28 oktober staat het gemeentelijk archeologiedepot open voor publiek. Bijzondere vondst die te zien is, is de 17e of 18e eeuwse soldaat die in een dramatische pose is gevonden in de Waalsprong bij fort Knodsenburg. Het skelet met toebehoren is met zand en al in een blok geborgen. Na de open dag start het onderzoek en wordt alles uit elkaar gehaald. Daarnaast toont het depot vondsten uit het Waalfront (van de publieksopgraving Nijmegen Graaft!) en de opgraving die nu plaatsvindt bij De Bastei/Stratemakerstoren.

Het archeologisch depot van de gemeente Nijmegen biedt een unieke kans om de soldaat te zien, die in de late 17e of vroege 18e eeuw is gesneuveld bij het fort Knodsenburg. De soldaat kwam tevoorschijn tijdens een van de opgravingen rondom het fort. Hier worden al een paar jaar opgravingen uitgevoerd door de gemeente Nijmegen en archeologisch adviesbureau RAAP. Dit vanwege het graven van de nevengeul van de Waal, een van de projecten van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier.

Het lichaam van de soldaat was met uitrusting en al in een greppel terecht gekomen en is daar blijven liggen, zonder dat de andere soldaten de kans hebben gekregen om hem netjes te begraven. Nadat hij weer is ontdekt, is hij met de omliggende grond gelicht en naar het archeologisch depot van de gemeente Nijmegen vervoerd.

Binnenkort start het onderzoek aan de restanten van de soldaat zelf. Zo zal een fysisch antropoloog het botmateriaal onderzoeken en een specialist op het gebied van metaal gaat de metalen objecten onderzoeken die nog om hem heen en onder hem liggen.

Maar voor al dat onderzoek moet alles van zijn plaats en zal de soldaat zoals hij bij de opgraving is gevonden, niet meer intact zijn. De open depotdag is de laatste mogelijkheid om hem te zien zoals hij te voorschijn is gekomen.

Verder is er in het depot aandacht voor de publieksopgraving die in mei 2014 is uitgevoerd in de Romeinse stad Ulpia Noviomagus. Er zijn vondsten en filmopnames te zien. Ook de opgraving achter de Stratemakerstoren op de plek voor het nieuwe museum De Bastei krijgt aandacht. Hier zijn onder meer restanten van de oude stadsommuring gevonden en huizen uit de 14e eeuw. En de bastei blijkt een stuk groter dan gedacht!

Waar?
Archeologisch depot gemeente Nijmegen. Nieuwe Dukenburgseweg 21. Op woensdag 28 oktober kunnen geïnteresseerden terecht voor een rondleiding om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Maximaal 30 personen per keer. Inschrijven voor de rondleiding kan bij het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Bereikbaar van dinsdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00 uur op (024) 329 36 99.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen