Sjoerd Kooistra – Ubbergen

Speculaties rond zelfdoding

Beek-Ubbergen, 30-06-2010 • Bij de politie komen woensdagmiddag veel vragen binnen over de suggestie dat Sjoerd Kooistra door verhanging om het leven zou zijn gekomen. De politie doet afstand van deze speculatie en veronderstelling.
 

De politie geeft geen informatie over de wijze waarop de heer Kooistra door zelfdoding om het leven is gekomen en wil uit respect richting familie en nabestaanden deze suggestie ontkennen. Sjoerd Kooistra is niet door verhanging om het leven gekomen. Meer dan deze informatie wil de politie niet geven rondom de wijze waarop de heer Kooistra om het leven is gekomen.
  

Doodsoorzaak vastgesteld

Beek-Ubbergen, 30-06-2010 • Maandagmiddag werd de 59-jarige Sjoerd Kooistra dood aangetroffen in zijn woning in Beek-Ubbergen. De politie startte direct daarna een grootschalig opsporingsonderzoek om te achterhalen wat er zich in de woning heeft afgespeeld. Inmiddels is sectie verricht op het lichaam en is – onder andere daaruit maar ook uit ander onderzoek – aannemelijk geworden dat Sjoerd Kooistra door zelfdoding om het leven is gekomen.
 
Een particulier chauffeur trof het lichaam van Sjoerd Kooistra maandagmiddag in de woning aan waarna hij de politie alarmeerde. De wijze waarop het lichaam werd aangetroffen gaf aanleiding om een grootschalig opsporingsonderzoek te starten. De situatie in en rond de woning wees niet eenduidig op een scenario van zelfdoding. Daarom werden aanvankelijk alle opties en scenario’s opengehouden. Ook werd de rechter-commissaris in het onderzoek betrokken.
 
Brieven
Bij nader onderzoek werden in de woning van Kooistra afscheidsbrieven aangetroffen. Het onderzoek heeft zich onder andere geconcentreerd op de vraag of deze brieven door Kooistra zijn geschreven. Het onderzoekteam meent daartoe te kunnen concluderen op basis van het handschrift evenals op basis van de inhoud van de brieven. Het onderzoeksteam heeft uitgebreid sporenonderzoek gedaan en daarbij sporen aangetroffen die het scenario van zelfdoding onderbouwen en in het bijzonder aansluiten op de inhoud van de brieven. Het onderzoeksteam heeft veel betrokkenen en nabestaanden de afgelopen dagen gehoord. Ook heeft het onderzoeksteam de activiteiten van de heer Kooistra in zijn laatste dagen in beeld gebracht. Daaruit is niet gebleken van bemoeienis van derden bij het overlijden van de heer Kooijstra. Ook het sporenonderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd van de betrokkenheid van anderen.

Sectie
Bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) werd dinsdagmiddag sectie verricht op het lichaam van Sjoerd Kooistra. De patholoog anatoom heeft gerapporteerd dat de aangetroffen sporen op en in het lichaam passen bij zelfdoding. Ook sluiten de bevindingen aan bij de inhoud van eerdergenoemde brieven. Uit piëteit met de nabestaanden zal het onderzoeksteam niet ingaan op details over de doodsoorzaak. Woensdag overdag wordt het buurtonderzoek afgerond. Tevens maakt het onderzoeksteam een dossier op van alle bevindingen. Het grootschalig onderzoek wordt daarmee afgebouwd en afgerond.

Vrijgegeven
Woensdagochtend is er een gesprek geweest tussen de politie en de partner van de heer Kooistra en is het politieonderzoek toegelicht. Inmiddels is het stoffelijk overschot vrijgegeven en is de woning overgedragen aan de partner van Sjoerd Kooistra.
 

Voorlopige stand van zaken onderzoek Kooistra

Beek-Ubbergen, 29-06-2010 • In het onderzoek naar de dood van Sjoerd Kooistra heeft de politie vandaag het forensisch onderzoek rond vijf uur afgerond. De woning aan de Rijksstraatweg kan nog niet worden vrijgegeven omdat tactisch onderzoek ter plaatse nog niet is afgerond. Daarnaast wordt het buurtonderzoek woensdag overdag voortgezet.

De wijze waarop het lichaam van Sjoerd Kooistra maandagmiddag werd aangetroffen, gaf aanleiding tot het starten van een grootschalig opsporingsonderzoek. Op dit moment worden alle feiten en omstandigheden in het onderzoek verzameld en gegevens geanalyseerd. Het onderzoeksteam wil zorgvuldig te werk gaan om gedegen conclusies te kunnen trekken en verwacht morgenochtend rond 12.00 uur met meer informatie naar buiten te kunnen treden. Dan zal ook de uitslag van de verrichte sectie op het lichaam van Sjoerd Kooistra bekend zijn.
   

Sectie vandaag verricht

Beek-Ubbergen, 29-06-2010 • Maandagmiddag werd de 59-jarige Sjoerd Kooistra dood in zijn woning aangetroffen. De politie startte direct een onderzoek dat meer uitsluitsel moet geven over wat er zich bij de woning heeft afgespeeld.

Maandag startte aan het begin van de avond het forensisch onderzoek en formeerde de politie een speciaal ingericht team grootschalige opsporing (TGO) dat onderzoek doet naar de feiten en omstandigheden. Het grootschalige onderzoeksteam van de politie houdt alle scenario’s en opties nog open. Het forensisch onderzoek werd in de nacht van maandag op dinsdag rond 01.00 uur gestopt om vanmorgen weer te worden hervat, bij daglicht.
Sectie
Het lichaam van dhr. Kooistra werd rond middernacht uit de woning gehaald om vandaag sectie op te kunnen verrichten. Later vandaag wordt er door rechercheurs een buurtonderzoek gehouden.
 

Politie start onderzoek

Beek-Ubbergen, 29-06-2010 • Maandag werd aan het eind van de middag door de politie, na een melding, de heer Sjoerd Kooistra dood in zijn woning aangetroffen.

In de woning aan de Rijksstraatweg 33 in Beek-Ubbergen werd het lichaam van dhr. Kooistra aangetroffen. De politie doet onderzoek naar de feiten en omstandigheden om wat er zich heeft afgespeeld bij de woning in kaart te brengen.
 
Bron Politie Gelderland-Zuid

Bron: Politie Gelderland-Zuid
Meer politienieuws, informatie, diefstal.. Politienieuws regio Nijmegen
Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen