Forse schulden bij jongeren

Nijmegen, 5 augustus 2010

GroenLinks maakt zich zorgen over
schuldenproblematiek jongeren

Veel jongeren hebben forse schulden. Deze schulden zijn zelfs hoger dan het
Nederlands gemiddelde. Jongeren hebben ook steeds vaker moeite om van
hun schulden af te komen. NIBUD doet regelmatig onderzoek naar de omvang
van deze problematiek, achterliggende oorzaken en mogelijke oplossingen.
Ook Nijmegen heeft beleid gericht op het terugdringen van schulden onder
jongeren. De fractie van GroenLinks wil meer inzicht in de ontwikkeling van
het aantal jongeren met schulden en de effectiviteit van het tot nu toe
gevoerde beleid van de gemeente in samenwerking met andere partners.

Fractievoorzitter van GroenLinks Noël Vergunst is blij dat de gemeente Nijmegen
actief beleid voert om de schulden van jongeren terug te dringen. Toch hoort hij
regelmatig signalen dat het aantal jongeren met schulden niet afneemt. “Het is voor
veel jongeren in deze tijd moeilijk om aan een baan te komen”, zegt Vergunst.
“Tegelijkertijd hebben jongeren forse schulden bij telefoon providers en
ziektekostenverzekeraars. Het komt steeds vaker voor dat jongeren geen inkomen
hebben. Zij komen niet in aanmerking voor schuldhulpverlening.” GroenLinks vraagt
het college van Burgemeester en Wethouders om een onderzoek naar de omvang
en de oorzaken van de schuldenproblematiek en de effectiviteit van het gevoerde
beleid. Op basis van deze gegevens kan het beleid, indien nodig, worden bijgesteld.

Bron GroenLinks Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen