Religieus erfgoed voorrang bij subsidie


Verzilverde gezichtshelm

Nijmegen, 20 juni 2011

Religieus erfgoed krijgt voorrang bij restauratiesubsidie

Gemeentelijk beschermde kerken en kloosters krijgen dit jaar voorrang bij de toekenning van restauratiesubsidies. Het religieuze erfgoed is daarmee een van de drie categorieën die aanspraak kunnen maken op deze subsidie. Andere monumenten die in aanmerking komen, zijn panden die een nieuwe bestemming krijgen en gemeentelijke monumenten die op een lijst van restauratiepanden staan. De eigenaren van deze panden krijgen een brief van de gemeente.

Tot en met 2014 is er geld beschikbaar om restauratie van gemeentelijke monumenten te subsidiëren. Omdat het budget beperkt is, stelt de gemeente ieder jaar regels op voor de verdeling van de subsidie. Zo wordt ieder jaar de lijst van restauratiepanden bijgewerkt en wordt ieder jaar een bepaald gebied of een categorie geselecteerd die prioriteit krijgt. Dit jaar is ervoor gekozen om voorrang te geven aan religieus erfgoed. Voor bestuurders van religieuze instellingen is het vaak moeilijk om de financiering voor restauratie rond te krijgen. Het gaat bovendien vaak om grote gebouwen, waarbij de kosten al snel hoog oplopen. Omdat kerken en kloosters dikwijls beeldbepalende gebouwen zijn in de buurt, is behoud hiervan van groot belang voor de stad. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 1 oktober.

Bron Geneente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen