Studenten RAGweek Nijmegen voor goede doel

Nijmegen, 2 okober 2017

Stichting RAGweek Nijmegen maakt goede doelen bekend – 2017-2018

Komend jaar gaat de RAGweek voor de elfde keer plaatsvinden, dit zal gaan gebeuren op 7 t/m 14 maart 2018. Net als ieder jaar worden er twee goede doelen gekozen. Eén internationaal goed doel en één nationaal goed doel. In samenwerking met heel (studerend) Nijmegen zullen in en rondom de RAGweek tientallen activiteiten worden georganiseerd om zoveel mogelijk geld in te zamelen. De opbrengsten hiervan zullen dit jaar gaan naar Stichting 113Zelfmoordpreventie en Stichting ACNS Projecthulp.

De laatste tijd is er veel te doen over mensen met depressies en sombere gedachten. Iedereen kent wel iemand die kampt met problemen en we zien het allemaal in het nieuws. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. De missie van deze stichting is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Wij zijn ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg innovatiever en menselijker wordt georganiseerd.

Ook veel studenten komen in aanraking met deze gedachten. Daarom willen wij de opbrengst die wij dit jaar zullen ophalen voor Stichting 113 gebruiken voor de opzet van een service, speciaal gericht op zelfmoordpreventie en hulp voor studenten.

Het internationale doel van dit jaar is Stichting ACNS Projecthulp. ACNS Projecthulp verleent financiële, materiële, medische en sociale hulp aan kinderen in Sri Lanka door middel van structurele, kleinschalige en duurzame projecten. Op deze manier kunnen kinderen op termijn helemaal zelfstandig worden. ACNS zorgt ervoor dat deze kinderen naar school kunnen en een opleiding krijgen, waardoor zij kans hebben op een beter leven.
Onze opbrengst willen wij dit jaar inzetten voor een specifiek project van ACNS, namelijk het Studiefonds Vanni. In het gebied Vanni in Sri Lanka wonen veel kansarme kinderen. Zij hebben geen mogelijkheden om naar school te gaan of te studeren. Door het project van ACNS kan er een melkvee boerderij worden opgezet. Op deze boerderij gaan vrouwen werken die hun man verloren zijn. Daarnaast worden zij geholpen door studenten. De winst die behaald wordt op deze boerderij gaat niet alleen naar de werknemers, maar kan de studie van 150 kinderen financieren. Op deze manier hebben deze 150 kinderen kans op een betere toekomst.

Agenda Nijmegenwww.ragweeknijmegen.nl  – Stichting 113ZelfmoordpreventieStichting ACNS Projecthulp

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen