Provincie geeft 30 miljoen voor Stadsbrug

Nijmegen, 14 december 2006

Provincie geeft 30 miljoen voor Stadsbrug

Nijmegen is verheugd over het voornemen van Provinciale Staten om 30 miljoen euro te reserveren voor de Stadsbrug. Dit is een belangrijk besluit voor de financiering van de brug, die in totaal 261 miljoen euro kost.

In 2004 is er door gemeente, provincie en regio voor gekozen om in Nijmegen een tweede brug over de Waal aan te leggen. In combinatie met de verbreding van de A50 moet dit zorgen voor goede bereikbaarheid in de regio. Voor Nijmegen is de Stadsbrug van groot belang om het nieuwe stadsdeel de Waalsprong te verbinden aan de bestaande stad en om Nijmegen bereikbaar te houden als ten tijde van de dijkteruglegging de Waalbrug deels buiten gebruik is.

Het Rijk kende eerder al 90 miljoen euro toe om ter compensatie van de dijkteruglegging een tweede oeververbinding aan te kunnen leggen. De minister van Verkeer & Waterstaat heeft daarnaast 70 miljoen euro toegezegd aan Nijmegen in het kader van de regionale aanvraag voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). De Stadsbrug kost in totaal 261 miljoen euro. Dankzij de bijdragen van Rijk, Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem-Nijmegen en Gemeente Nijmegen is de financiering van de brug vrijwel rond.

De komende maand vergadert de gemeenteraad over het definitieve ‘Go’ voor de aanleg van de brug in het kader van Koers West. Het streven is om in 2009 te beginnen met de uitvoerende werkzaamheden. In 2012 moet de brug gereed zijn.

Bron: Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen