Presentatie ‘Nieuw licht op donkere eeuwen’

Archeologische vondsten - foto Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 31 januari 2018

Presentatie ‘Nieuw licht op donkere eeuwen’

‘Nieuw licht op donkere eeuwen’. Zo heet het boek dat de Nijmeegse archeologen Harry van Enckevort en Joep Hendriks en de historicus Martijn Nicasie schreven, over de highlights van bijna 150 archeologische rapporten over de laat-Romeinse tijd en vroege middeleeuwen in Zuid-Nederland. De rapporten vormen een bron van kennis over het leven in de vierde tot zesde eeuw na Chr. Het boek wordt op 2 februari door Roel Lauwerier van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangeboden aan wethouder Ben van Hees van de gemeente Nijmegen.

Nederzettingsresten
Lange tijd stond de periode van de vierde tot zesde eeuw na Chr. bekend als ‘de donkere eeuwen’ omdat er weinig over bekend was. Sinds de ondertekening van het Verdrag van Malta zijn er steeds meer onderzoeken gedaan en rapporten geschreven. Op basis van gegevens uit de sinds 1997 gepubliceerde rapporten is voor het boek onderzoek gedaan naar thema’s als bewoning, locatiekeuze, gemeenschap en materiële cultuur. In de analyse van de rapporten staan onder andere nederzettings- en huisplattegronden en materiaalgroepen als aardewerk en munten centraal. Op basis hiervan zijn onderzoeksvragen en handreikingen geformuleerd voor toekomstig onderzoek naar nederzettingsresten uit de periode 300-600 na Chr. in Zuid-Nederland. Met deze synthese is ons beeld van ‘de donkere eeuwen’ in een nieuw licht komen te staan.

Nijmegen in de donkere eeuwen
De periode is voor Nijmegen heel belangrijk. Nijmegen is de oudste stad van Nederland, omdat het rond het jaar 100 van de Romeinse keizer Trajanus stadsrechten krijgt en tot vandaag een stad is gebleven. Nijmegen blijft na de Romeinse tijd een belangrijk centrum voor de omgeving, wat blijkt uit de vondst van vele honderden graven van bewoners van Nijmegen uit de vierde tot negende eeuw onder het huidige stadscentrum.

Oogst voor Malta
De studie is uitgevoerd voor het onderzoeksproject Oogst voor Malta van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Binnen dit project worden de resultaten van reeds uitgevoerde opgravingen onder de loep genomen. Onderzoeksgegevens worden op die manier omgezet in kennis. De studie werd uitgevoerd door Bureau Leefomgevingskwaliteit/Archeologie van de gemeente Nijmegen.

Bijzonder wapengraf uit ongeveer 500 na Chr.
Aan de huidige Marikenstraat is in 1999 een groep graven uit de vroege middeleeuwen gevonden, waarvan er een uitspringt vanwege de bijzondere grafgiften. Naast een kan van aardewerk, een glazen beker en een glazen kom lagen in dit graf opvallend veel wapens: een grote lanspunt, een werpbijl, een kleine dolk en twee pijlpunten, alle van ijzer. De objecten uit het graf zijn onlangs volledig gerestaureerd en worden onthuld na de presentatie van het boek. Tot en met 15 februari blijven ze in de hal van stadhuis te bezichtigen. Daarna verhuizen ze naar Museum Het Valkhof, waar ze een prominente plek krijgen op de afdeling gewijd aan de vroege middeleeuwen in Nijmegen en omgeving.

Voor wie
Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.
U bent van harte welkom bij de overhandiging van het boek en de onthulling van het wapengraf.

Vrijdag 2 februari
Stadhuis gemeente Nijmegen
Gebroeders van Limburgzaal
16.00 – 18.00 uur

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen