Portaal gaat nieuwe woningen bouwen

Nijmegen, 16 februari 2017

Woningcorporatie Portaal krijgt ontheffing

De minister van Wonen en Rijksdienst heeft woningcorporatie Portaal de ontheffing verleend voor de gemeenten Amersfoort, Soest, Leiden, Arnhem en Nijmegen.

De minister deelt de zienswijze van de betrokken gemeenten en de huurdersorganisaties dat Portaal uitstekend lokaal verankerd is en dat zonder Portaal de gemeente niet in staat zal zijn om, voor de lange termijn, voldoende betaalbare sociale huurwoningen te garanderen.

Woningcorporatie Portaal is, met ca. 55.000 woningen in 13 gemeenten een van de grote woningcorporaties. Portaal is in alle gemeenten waar zij werkt goed verankerd en daardoor overal een belangrijke partner voor de gemeente.

Duurzaam en betaalbaar wonen
Wethouder Wonen, Bert Velthuis: “Dat Portaal volledig actief blijft in Nijmegen is goed nieuws. De komende jaren liggen er nog belangrijke opgaven die we met de woningcorporaties willen aanpakken. De woningvoorraad moet op peil blijven en zaken als duurzaam en betaalbaar wonen, staan hoog op de agenda. Portaal heeft laten zien dat ze daarin een goede partner zijn. Ik kijk dan ook uit naar de hernieuwde samenwerking met Portaal en de andere corporaties.”

Meer en andere woningen
Alle gemeenten waar Portaal werkt kampen met een tekort aan sociale huurwoningen en lange wachtlijsten. Ook groeit de behoefte aan een ander soort woning. Er zijn steeds minder grote eengezinswoningen nodig en steeds meer kleine goedkope woningen. Dat betekent woningen bijbouwen maar ook woningen verkopen, slopen en vervangen. Daarnaast willen alle gemeenten de bestaande woningen sterk verbeteren zodat ze energiezuiniger of zelfs energieneutraal worden. Als laatste is er een stijgende behoefte aan woningen voor statushouders en mensen met een speciale woonvraag (bijv. gehandicapten).

Bestuursvoorzitter Dirk Jan van der Zeep: “Daar zijn grote, langdurige investeringen voor nodig. De woningcorporaties doen die investeringen. Het is goed dat Portaal nu , samen met de gemeente en collega-corporaties, voortvarend verder kan om te zorgen voor een goed en betaalbaar (t)huis voor huidige en toekomstige huurders.”

Bron Portaal – Wonen Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen