Popconcerten in het Goffertpark scoren goed

Nijmegen, 20 maart 2018

Goffertconcerten scoren goed

Popconcerten in het Goffertpark krijgen een hoog rapportcijfer (9-) van bezoekers. De concerten van Robbie Williams en Guns n’ Roses in juli 2017 zorgden samen voor bijna 2,4 miljoen euro extra bestedingen in de stad.

MOJO Concerts organiseert al jaren grote popconcerten in het Goffertpark. De gemeente heeft een effectmeting uitgevoerd om in beeld te brengen wat de popconcerten betekenen voor Nijmegen op het gebied van economie, toerisme en citymarketing. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens van MOJO Concerts. 2600 bezoekers van Robbie Williams en 4000 van Guns n’ Roses namen deel aan het onderzoek.

Bezoekers komen terug naar Nijmegen
De concerten in juli trokken samen zo’n 130.000 bezoekers die het concert een hoog rapportcijfer gaven: 8,7 voor Robbie Williams en 8,8 voor Guns n’ Roses. Het publiek was afkomstig uit heel Nederland. De gemiddelde leeftijd van het publiek bij Guns n’ Roses was lager (37 jaar) dan bij Robbie Williams (40 jaar). Bij Robbie Williams waren er meer vrouwen (80%) aanwezig dan mannen, terwijl bij Guns n’ Roses 65% van het publiek uit mannen bestond.

De helft van de bezoekers was nooit of slechts een enkele keer in Nijmegen geweest. Van de nieuwe bezoekers en bezoekers die maximaal twee keer per jaar in Nijmegen komen, is bijna een derde van plan om weer naar de stad te komen. 30% van de bezoekers heeft naast het concert ook de stad bezocht, meestal naar een restaurant of café. 30% geeft aan na het concert een positiever beeld te hebben van Nijmegen, voor 60% is dit onveranderd en 10% kreeg een negatiever beeld.

Extra bestedingen
De bezoekers van het concert van Robbie Williams besteedden in totaal 1.340.000 euro in Nijmegen, onder andere aan overnachtingen en/of extra verblijfsdagen, winkelen, eten en drinken. Voor het concert van Guns n’ Roses was het totaalbedrag 1.050.000 euro.

Media-aandacht
Beide concerten konden rekenen op flink wat media-aandacht. Daardoor strekt de toeristische en promotionele impact van de concerten verder dan alleen de bezoekers. Het Robbie Williams-concert had een pr-waarde van 1,1 miljoen euro; voor Guns n’ Roses was dat 700.000 euro.

45% van de geënquêteerden noemde het Goffertpark als gewenste of één van de gewenste locaties voor grote popconcerten van hun gading. Bezoekers geven als verbeterpunt de verkeersdoorstroming na afloop van het concert aan.

Bron Gemeente Nijmegen – Activiteiten Goffertpark NijmegenAgenda Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen