Politie invallen op 25 locaties ivm hennepteelt

Aanhoudingen op verdenking van witwassen

Nijmegen, 25-01-2011 • Dinsdagochtend 25 januari 2011 heeft de politie vier verdachten aangehouden op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en het verkopen van benodigdheden voor hennepteelt onder andere aan buitenlandse afnemers. Er hebben op 25 locaties in binnen- en buitenland doorzoekingen plaatsgevonden en er zijn diverse goederen in beslag genomen.

In september 2009 is de politie een onderzoek gestart naar een bedrijf (growshop) in Wijchen, nadat bij het bedrijf dubieuze geldstromen en financieringsconstructies waren geconstateerd. Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op een verdenking van witwassen van geld dat in het verleden verdiend zou zijn met hennepgerelateerde delicten. Later in het onderzoek kwam daar de verdenking bij van medeplichtigheid aan (illegale) hennepteelt in het buitenland door middel van het faciliteren van hennepkwekerijen. Ook twee bedrijven, een growshop en een groothandel in Wijchen, worden aangemerkt als verdachte.

Inzet
Ruim 450 politiemensen hebben meegewerkt aan de actie dinsdagochtend. Bij deze actie waren betrokken: politie Gelderland-Zuid, Openbaar Ministerie Arnhem, Belastingdienst, gemeente Wijchen, Boven Regionale Recherche, Bureau Ontnemingen van het Openbaar Ministerie (BOOM), FIOD, het Korps Landelijke politiediensten en politie en justitie in België, Spanje en Aruba. Op 25 locaties is vroeg in de ochtend tegelijkertijd binnen gevallen. In twee woningen in Nijmegen werden drie verdachten aangehouden. De verdachten zijn een 52-jarige man, 52-jarige vrouw en een 26-jarige man. Eén 65-jarige verdachte werd aangehouden in Wijchen.

Doorzoekingen
Op andere locaties (growshop, bedrijfspanden, woningen in binnen- en buitenland) werden doorzoekingen verricht. In het buitenland is gezocht in woningen in België, Spanje en Aruba. Op de diverse locaties is beslag gelegd op administratie en goederen, zoals dure auto’s, huizen in Nederland en Spanje, bedrijfspanden, bedrijfsvoorraden, geld en sieraden. De verdenking is dat de inbeslaggenomen goederen zijn gefinancierd met witgewassen kapitaal. Bovendien kunnen de inbeslaggenomen goederen ook dienen als zekerheid voor de executie van een opgelegde ontnemingsmaatregel.

Strafbaarheid
Het runnen van een growshop is in Nederland niet strafbaar. In dit onderzoek is sprake van een verdenking van strafbare feiten via de growshop in Wijchen. Er is een verdenking van valsheid in geschrifte en het witwassen van in het verleden verkregen geld uit georganiseerde hennepteelt. Tenminste drie verdachten hebben zich vermoedelijk ook schuldig gemaakt aan hennepgerelateerde delicten. Ze worden verdacht van hennepteelt- en handel gepleegd in de periode 2002 tot en met 2008. Daarnaast bestaat de verdenking van het faciliteren van hennepteelt in het buitenland, door het leveren van materialen en goederen die bestemd zijn voor het inrichten van hennepkwekerijen. De leveranciers worden ervan verdacht op de hoogte te zijn geweest van waar de materialen terecht zouden komen en waar ze voor gebruikt zouden worden. In zijn algemeenheid worden growshops gezien als spil in de georganiseerde hennepcriminaliteit. Deze growshop alsmede de door verdachten gerunde groothandel wordt gezien als een belangrijke leverancier aan personen die zich bezighouden met  hennepteelt in binnen- en buitenland.

Witwassen
Door het witwassen van met criminele activiteiten verdiend geld ontstaat er verwevenheid tussen de boven- en onderwereld. Daarmee vormt het een bedreiging voor de rechtsorde. De aanpak van witwassen is een prioriteit van politie en Openbaar Ministerie.

Integrale aanpak
In het grootschalige onderzoek is er een goede samenwerking geweest tussen veel partijen: politie Gelderland-Zuid, Openbaar Ministerie Arnhem, Belastingdienst, gemeente Wijchen, Boven Regionale Recherche, Bureau Ontnemingen van het Openbaar Ministerie (BOOM), het Korps Landelijke Politiediensten en politie en justitie in Tsjechië, België, Spanje, Engeland, Duitsland en Aruba. In het onderzoek is gewerkt volgens de programmatische aanpak. Dit houdt in dat politie en OM samenwerken met andere partijen, zoals gemeente en belastingdienst, om elk vanuit de eigen mogelijkheden, gezamenlijk barrières op te werpen om bepaalde vormen van criminaliteit aan te pakken en terug te dringen.

Internationale samenwerking
Van de 25 locaties bevinden zich 13 locaties in de regio Gelderland-Zuid (Nijmegen, Wijchen, Berg en Dal). Verder hebben er doorzoekingen plaatsgevonden in Rotterdam, Gendt, Doorwerth, Rosmalen, Amsterdam, Mierlo, Beverwijk en daarnaast meerdere locaties in het buitenland zoals België, Spanje en op Aruba.

Bron: Politie Gelderland-Zuid
Meer politienieuws, informatie, diefstal.. Politienieuws regio Nijmegen
Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen