Politie: Als het moet gebruiken we geweld..

‘Als het moet gebruiken we geweld, maar wel zo kort en krachtig mogelijk en altijd beheerst’

Oost-Nederland, 30-05-2016 – “Van de politie wordt verwacht dat zij de veiligheid bewaakt en daarin mogen we ver gaan; verder dan wie ook. We mogen als enige organisatie zelfs geweld gebruiken als het echt niet anders kan, maar dat doen we op een hele verantwoorde manier”, aldus Peter Slort, lid van de leiding van de politie in Oost-Nederland naar aanleiding van gepubliceerde cijfers over geweldsgebruik door de politie.

De politie wordt elke dag geconfronteerd met ruzies, bedreigingen en vechtpartijen en zelf liggen politie-agenten ook wel eens onder vuur (soms heel letterlijk). Peter Slort: “De kunst is dan om met praten mensen tot andere inzichten te brengen en te laten stoppen met het veroorzaken van ellende. Dat lukt ons in het algemeen heel goed, ook al zie je dat niet altijd in het nieuws terug”.

Maar het lukt niet altijd om mensen met praten tot rust te brengen.
“Zeker, soms moeten we extra middelen inzetten. Onze taak is dat we een einde maken aan bijvoorbeeld vechtpartijen. Als praten niet lukt dan moeten we soms geweld gebruiken.

Daar zit trouwens wel een opbouw in want ons geweld moet wel in verhouding staat tot het strafbare feit. Als praten niet lukt, dan kan soms een duw helpen of anders een tik. Geweld kan nodig zijn, maar dat moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Geweld moet kort en effectief worden toegepast en zo veilig mogelijk voor omstanders, verdachten en politiemensen”.

Gebeurt het ook altijd kort en krachtig?
Peter Slort: “In ieder geval zo kort en krachtig mogelijk. Het moet duidelijk zijn dat de politie de baas op straat is. Als er iemand moet worden aangehouden en die verdachte verzet zich, dan is het eind van het liedje dat die verdachte ook wordt aangehouden en meegenomen naar het bureau; een andere keuze hebben we niet. We willen dat dat zo snel mogelijk gebeurt, maar we kunnen ons niet terugtrekken; waar we aan beginnen, maken we ook af.

Politie-agenten worden door en door getraind om op een verstandige en zo veilig mogelijke manier op te treden en dat brengen ze ook in de praktijk”.

Wat gebeurt er als een agent geweld heeft gebruikt?
Peter: “In dat geval wordt een zogenaamde geweldrapportage gemaakt waarin wordt beschreven wat de aanleiding was en welk geweld is toegepast. Dat wordt elke keer weer getoetst op of het correct is verlopen. Als er geschoten is waardoor iemand gewond is geraakt, volgt er een onafhankelijk onderzoek door de Rijksrecherche.

Maar los daarvan, reken er maar op dat agenten zelf ook hierover praten, zeker als er geschoten is. Dan hebben ze het over hoe we het anders hadden kunnen doen, waren er alternatieven? Agenten zijn heel serieus met hun vak bezig en geweld is een zwaarwegende verantwoordelijkheid. En ik vind dat mijn collega’s die verantwoordelijkheid in het algemeen echt goed oppakken.

Wat zeggen jou de cijfers over geweld die vandaag zijn gepubliceerd?
Peter: “Die laten zien dat mijn collega’s een stap naar voren zetten als er onveiligheid is. Zij deinsen niet terug als er gevaar is en dat moet iedereen een gerust gevoel geven. Maar tegenover de 1200 geweldstoepassingen staan vele duizenden interventies met ons allersterkste wapen: onze mond”

Bron: Politie Gelderland-Zuid
Meer politienieuws, informatie, diefstal.. Politienieuws regio Nijmegen
Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen