Start campagne ‘Pimp je voortuin’

Nijmegen, 15 november 2011

Start campagne ‘Pimp je voortuin’

Op 16 november geeft wethouder Turgay Tankir samen met Ben van Hees, fractievoorziter Stadspartij Nijmegen Nu!, het startsein voor de campagne ‘Pimp je voortuin’.
Dit pilotproject richt zich op kamerbewoners die in een huis in of nabij het historische centrum wonen. Ook eigenaren van deze panden worden benaderd. Voortuinen zijn soms een doorn in het oog vanwege een willekeur aan fietsen en vuilniszakken. Kamerbewoners komen uit alle delen van het land en daarom ontbreekt het vaak aan kennis over het Nijmeegse afvalsysteem. Met deze campagne wil de gemeente de kennis verbeteren en de kamerbewoners op een ludieke wijze stimuleren hun voortuin op te ruimen.
 

Aan de campagne ‘Pimp je voortuin’ is een wedstrijd verbonden voor de origineelste, handigste, vernieuwendste en initiatiefrijkste ideeën om de voortuin op te knappen.
Ook kunnen foto’s ingestuurd worden van de situatie vóór en ná. Op de website www.nijmegen.nl/pimpjevoortuin staat vanaf 16 november alle informatie. Tot 17 december is het mogelijk ideeën op te sturen. In de tweede week van januari worden de winnaars bekend gemaakt.

De campagne ‘Pimp je voortuin’ is tot stand gekomen in samenwerking met studenten van de Radboud Universiteit. Aanleiding is het discussiestuk over ‘verloedering van voortuinen’ van de Stadspartij Nijmegen Nu! dat in maart 2011door de raad is besproken. Geconstateerd werd dat de unieke uitstraling van het centrum en de 19e eeuwse schil wordt aangetast door de verrommelde voortuinen. Voor het college is dit de reden om de campagne te starten.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen