27 nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto’s

Nijmegen, 2 september 2016

Nijmegen breidt netwerk elektrische oplaadpalen flink uit

Vanaf 1 september zijn er 27 nieuwe oplaadpalen beschikbaar voor elektrische auto’s. Wethouders Helmer-Englebert (openbare ruimte) en Tiemens (duurzaamheid) hebben samen met twee aanvragers de oplaadpalen aan de Van Brugghenstraat in gebruik genomen. In Nijmegen zijn er in totaal 37 elektrische laadpalen op straat beschikbaar. Aan de oplaadpaal kunnen twee auto’s tegelijkertijd opladen. Deze zijn allemaal voorzien van groene stroom en hierdoor is elektrisch rijden ook écht klimaat neutraal.

Met deze nieuwe oplaadpunten wil de gemeente Nijmegen het gebruik van de elektrische auto extra stimuleren. Door de voormalige Stadsregio Arnhem-Nijmegen is hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld van 100.000 euro. Voor het komend jaar is onlangs 50.000 euro extra beschikbaar gesteld.

De gemeente Nijmegen blijft zich inzetten op het gebied van duurzame mobiliteit.

Locaties
Over de locaties voor de palen zijn de bewoners geïnformeerd. Er waren 49 aanvragers en het doel was om in een straal van 300 m een elektrische oplaadpaal te plaatsen. Ook is bij de bepaling van de locaties rekening gehouden met:
· een centrale en toegankelijke ligging
· een gelijkmatige spreiding over de stad en de wijken
· bruikbaar voor zoveel mogelijk mensen

Spelregels
De oplaadpaal mag door iedereen met een elektrische auto worden gebruikt om op te laden. De plekken bij de oplaadpalen zijn exclusief gereserveerd voor elektrische auto’s om op te laden en niet bedoeld als gewone parkeerplek. Gewone auto’s mogen er dus niet staan en ook een elektrische auto dient als deze is opgeladen, de plek vrij te maken voor andere elektrische auto’s. Valt het oplaadpunt in een parkeervergunnings- of betaald-parkeerzone, dan blijven de daarvoor geldende bepalingen van kracht. Dit houdt in dat er ook voor een elektrische auto geen andere parkeerregels gelden dan voor niet-elektrische auto’s.

Klimaatneutraal
De elektriciteit voor de nieuwe oplaadpalen wordt duurzaam opgewekt. Daardoor is er in het geheel géén CO2-uitstoot. Dat past in de ambitie om de luchtkwaliteit te verbeteren en tot een duurzaam klimaatbeleid te komen. Elektrische auto’s zijn beter voor het klimaat: een volledig elektrische auto produceert geen CO2, tast de luchtkwaliteit niet aan en zijn bovendien stiller. De gemeente Nijmegen neemt deze en andere maatregelen om te zorgen voor een gezonde en leefbare stad.

Bron Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 23 juni 2015

30 nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto’s in Nijmegen

Het college van B&W heeft besloten om 30 nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto’s te realiseren in 2015. De gemeente Nijmegen heeft deelgenomen aan een regionale aanbesteding, waarbij Cofely Nederland als concessiehouder is geselecteerd. Cofely Nederland heeft daarmee het recht om op aanvraag elektrische oplaadpalen in de openbare ruimte te plaatsen en te exploiteren. Met deze nieuwe oplaadpunten wil de gemeente het gebruik van de elektrische auto stimuleren. Door de Stadsregio Arnhem-Nijmegen is hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld van € 100.000 ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Publieke oplaadpunten op aanvraag
De gemeente Nijmegen gaat per 1 juli 2015 de concessieovereenkomst aan met Cofely Nederland. Vanaf dat moment kunnen aanvragen van inwoners uit Nijmegen voor nieuwe oplaadpunten in de openbare ruimte in behandeling worden genomen. Een dergelijk publiek oplaadpunt wordt gerealiseerd binnen een straal van circa 300 meter van de aanvrager, tenzij er al een oplaadpunt aanwezig is. Gestreefd wordt naar een gelijkmatige verdeling van de oplaadpunten over de stad. Zodra het budget van € 100.000 is besteed, worden geen nieuwe aanvragen voor 2015 meer in behandeling genomen.

Elektrisch vervoer in opmars
Het aantal elektrische voertuigen neemt een hoge vlucht. Op dit moment zijn er in Nederland bijna 50.000 (gedeeltelijk) elektrische voertuigen. Elektrisch rijden wordt vanuit de overheid sterk gestimuleerd omdat deze auto’s geluidsarm zijn en lagere NOx-emissies hebben. Doordat de stroom van de nieuwe oplaadpunten duurzaam wordt opgewekt, veroorzaakt de elektrische auto ook geen broeikasgassen en rijdt deze klimaatneutraal. Met de gestage toename van het aantal elektrische auto’s groeit ook de vraag naar oplaadpunten in de openbare ruimte. Ongeveer 62% van de huidige elektrische autorijders in Nederland heeft geen eigen oprit of een garage en is dus aangewezen op een oplaadmogelijkheid in de openbare ruimte.

Website
Vanaf 1 juli 2015 kunnen aanvragen voor publieke oplaadpunten worden ingediend. Dat kan via een regionale website waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd. Via www.nijmegen.nl, De Brug en via facebook gemeente Nijmegen wordt de website voor aanmelding zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen