Onderzoek vier winkelcentra in Dukenburg

Nijmegen, 2 maart 2018

Onderzoek winkelcentra Dukenburg: beperkte ruimte winkelontwikkelingen

In Dukenburg is beperkt ruimte voor uitbreiding van winkels, maar onvoldoende ruimte om alle plannen die er zijn voor winkelcentrum Dukenburg, Weezenhof, Malvert en Meijhorst te honoreren, blijkt uit onderzoek van BRO in opdracht van de gemeente Nijmegen.

De gemeente heeft BRO de opdracht gegeven te onderzoeken wat de marktruimte is voor uitbreiding van het aantal winkelvloermeters, om een onderbouwde keuze te kunnen maken bij de beoordeling van de diverse nieuwe planontwikkelingen.

Stadsdeel Dukenburg kent naast het grote winkelcentrum Dukenburg nog drie wijk- en buurtwinkelcentra: Meijhorst, Weezenhof en Malvert. Voor alle drie de wijk- en buurtwinkelcentra zijn nieuwe ontwikkelplannen met uitbreidingswensen. Ook winkelcentrum Dukenburg wil graag een supermarkt toevoegen. Eerder is al besloten dat de gemeente een herontwikkeling van winkelcentrum Meijhorst faciliteert; daarin worden ook al stappen gezet.

BRO heeft een aantal scenario’s opgesteld voor mogelijke ontwikkelingen. De gemeente gaat met ontwikkelaars, ondernemers en bewoners de uitkomsten van het onderzoek bespreken.

Wethouder Ben van Hees: “Het is een lastig dilemma. Vernieuwing van wijkwinkelcentra in Dukenburg is nodig om bewoners in de wijk goed te kunnen blijven bedienen. De supermarkten zijn nu te klein en de winkelcentra zijn gedateerd. Mensen willen graag dichtbij hun boodschappen doen en de winkelcentra zijn belangrijk voor de leefbaarheid en sociale contacten in de wijken. Maar te veel ontwikkelingen toestaan zorgt niet voor levensvatbare winkels. We gaan daarom het gesprek aan.”

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen