Ondergrondse containers in binnenstad Nijmegen

Ondergrondse container - foto DAR

Nijmegen, 16 januari 2018

Ondergrondse containers in binnenstad Nijmegen

De gemeente wil in het centrum ondergrondse containers plaatsen voor restafval van bewoners en bedrijven die reinigingsrecht betalen voor restafval (in de praktijk zijn dit de bedrijven die de Nijmeegse groene of rode tariefzak gebruiken). Bewoners hoeven dan geen afvalzakken meer thuis te bewaren tot de ophaaldag maar kunnen hun restafval op elk moment kwijt in de ondergrondse container. Het levert ook minder CO2-uitstoot en verkeershinder op voor de binnenstad, doordat de inzamelwagens minder vaak rijden en minder vaak hoeven te stoppen. De (ondergrondse) ruimte in de binnenstad is beperkt en momenteel wordt onderzocht waar het plaatsen van containers technisch mogelijk is. Als dit in kaart is gebracht nodigen de gemeente en Dar de betrokkenen uit om de voorstellen voor de exacte locaties van deze containers te bespreken.

Binnenstad
In de binnenstad: het gebied tussen de singels, de Waal en het spoor, en de strook tussen Tunnelweg, het spoor, Veemarkt en Kronenburgersingel komen de ondergrondse containers. De rode en groene betaalde restafvalzakken verdwijnen dan uit het straatbeeld.  Dat geeft de binnenstad een nettere uitstraling.  De verandering gaat over de inzameling van restafval van bewoners en van bedrijven die nu reinigingsrecht aan de gemeente betalen (in de praktijk zijn dit de bedrijven die de Nijmeegse groene of rode tariefzak gebruiken). Andere bedrijven in het centrum hebben contracten met private afvalinzamelaars, die het afval (in rolcontainers of zakken) met vrachtwagens blijven inzamelen.

Locaties
Woensdag 17 januari bespreken gemeente en Dar met bewoners en ondernemers mogelijke containerlocaties in de Van Broeckhuysenstraat, In de Betouwstraat, en van Welderenstraat. Doordat het centrum  dichtbebouwd is zijn de mogelijkheden voor de locaties beperkt.  De locatie van de container moet goed verlicht en veilig en goed bereikbaar zijn voor gebruikers en voor de afvalwagen. Ook moet rekening worden gehouden met bomen, kabels, leidingen en archeologische resten in de grond. In het voorjaar gaan gemeente en Dar hierover als eerste in gesprek met bewoners en ondernemers in de bovengenoemde locaties. Andere buurten in het centrum volgen later dit jaar.

Verder onderzoeken de gemeente en Dar of er ook enkele ondergrondse containers voor plastic+ en oud papier geplaatst kunnen worden als pilot.

Andere manier van betalen
Afval aanbieden in een container betekent ook op een andere manier betalen voor het afval. Per keer dat een bewoner of ondernemer met zijn Dar Afvalpas een afvalzak in de container doet, betaalt hij het bedrag van een restafvalzak.  Aan het eind van het jaar brengt de gemeente dit in rekening. De groene en rode betaalzak hoeven zij dan niet meer te gebruiken. Hierover worden bewoners verder geïnformeerd.

Bron DAR Nijmegen – Informatie Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen