Herontwikkeling NYMA in Nijmegen-West, update

Ondertekening intentieovereen-komst - foto Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 26 november 2019

NYMA zet volgende stap in de herontwikkeling

In 2020 zet de gemeente concrete stappen in de herontwikkeling van fabrieksterrein NYMA in Nijmegen-West. In het vastgestelde Ontwikkelplan staat de aanpak voor de renovatie, verkoop en verhuur van de gebouwen op het terrein. Er komen verschillende huurprijzen, waardoor ruimte wordt geboden aan een gevarieerd gezelschap aan ondernemers.

Het NYMA Ontwikkelplan is tot stand gekomen in samenwerking met de Ondernemerscoöperatie NYMA en ontwikkelaars Lingotto en KlokGroep. Het plan bevat ook een beeldkwaliteitsplan en een stedenbouwkundige uitwerking, gemaakt in samenwerking met bureau ZUS.

NYMA-boulevard en Waalfrontlab
Het NYMA-terrein is verdeeld in verschillende functies: onder de brug is bijvoorbeeld ruimte bedacht voor Urban Sports, aan de westkant van De Vasim en op het plein bij de NYMAfabriek voor evenementen en bij de publieksplekken komt horeca. De dijk wordt omgedoopt tot NYMA-boulevard. Op deze centrale as moeten natuur en cultuur samenkomen. Ook is er een zone die ruimte biedt aan de maakindustrie en een experimenteel programma: het Waalfrontlab. Langs de randen van het terrein moet veel groen komen. Ook wordt uitgegaan van 400 parkeerplaatsen en een logistieke hub op een nieuw stuk terrein aan de kant van Engie.

Cultuurhistorie en bijzondere ligging
De belangrijkste uitgangspunten bij de herontwikkeling NYMA zijn de bijzondere ligging van het gebied en het behoud van de cultuurhistorische waarden, zoals de fabrieksgebouwen en de kolk bij De Vasim. Deze en andere kaders zijn opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan voor NYMA, dat vanaf 29 november 6 weken ter visie wordt gelegd.

Toekomstbestendig
Op het NYMA-terrein wordt toekomstbestendig en natuur inclusief ontwikkeld. Ook komt er meer ruimte voor het rivierlandschap. Met het thema ‘MADE IN NYMA’ wordt uitgegaan van zoveel mogelijk circulair gebruik van bestaande bouwmaterialen (liefst lokaal) en de inzet van bij voorkeur lokale arbeid en kennis.

Planning
Een eerste uitvraag voor ondernemers die zich willen vestigen op NYMA is onlangs gesloten. Eind van het jaar wordt duidelijk welke van de ingediende plannen kansrijk zijn. De gemeente wil dit voorjaar starten met de renovatie van de NYMAfabriek (aan de Waalkant). Dan wordt ook een plan gemaakt voor de aanpak en inrichting van de Vasim. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2020 samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten tussen de betrokken partijen. De komende jaren staan niet alleen in het teken van verbouwen. Er zullen net als nu ook verschillende evenementen en tijdelijke activiteiten op NYMA zijn.

DRIFT/De Achtertuin
DRIFT/De Achtertuin heeft vandaag een huurovereenkomst met de gemeente getekend voor de realisatie van een tijdelijke horecavoorziening aan de westzijde van het Vasimterrein. De Achtertuin wordt – met een breed muzikaal programma – een inclusieve plek waar mensen met verschillende culturele achtergronden elkaar kunnen ontmoeten.

Meer informatie: www.nymanijmegen.nl

Bron Gemeente Nijmegen – Alles over Nijmegen

Nijmegen, 3 april 2019

Krachten gebundeld in herontwikkeling NYMA

De herontwikkeling van NYMA heeft er ontwikkelkracht bij. Woensdag ondertekende wethouder Vergunst namens de gemeente een intentieovereen-komst met de NYMA Coöperatie. Daarnaast zijn twee projectontwikkelaars als partner ingestapt in het Ontwikkelteam NYMA. Hiermee krijgt de her-ontwikkeling van het terrein van De Vasim en NYMAfabriek in Nijmegen-West een extra impuls.

De twee externe ontwikkelaars zijn KlokGroep uit Nijmegen en Lingotto uit Amsterdam. Zij zijn na een selectieprocedure als partner uitgenodigd om deel te nemen in het NYMA Ontwikkelteam. Hierin hadden tot nu toe de kwartiermaker voor NYMA, de gemeente en de NYMA coöperatie zitting. Zij maken in de aankomende periode samen een Ontwikkelstrategie. Die borduurt voort op de Gebiedsvisie NYMA. In de Ontwikkelstrategie staat globaal in welke delen van het gebied bijvoorbeeld ambachtelijke bedrijven of horeca kunnen komen, wat behouden blijft of gesloopt wordt en hoe de openbare ruimte vorm krijgt.

NYMA Coöperatie
De NYMA Cöoperatie is een samenwerking tussen ondernemers van het Honigcomplex, De Cultuurspinnerij Vasim en Waalhalla. Zij zijn al langer partner van de gemeente in de herontwikkeling van NYMA. Deze samenwerking is nu bekrachtigd in een intentieovereenkomst. Hierin staat dat de gemeente en de coöperatie intensief met elkaar samenwerken om wederzijdse belangen bij de herontwikkeling van NYMA zo goed mogelijk te behartigen.

Openbare ruimte en evenementen
Sinds de vaststelling van de Gebiedsvisie heeft de gemeente, eigenaar van de terreinen en gebouwen, al verschillende stappen gezet. Zo is het buitenterrein van NYMAfabriek (voormalig CP Kelco) geschikt gemaakt voor evenementen. Afgelopen zondag organiseerde Go Short hier het programmaonderdeel Off the Wall. In juni volgt het Donuts-festival. Verder wordt in overleg met de directe omgeving gewerkt aan een plan voor de openbare ruimte aan de oostkant van het gebied. Naast de evenementen, is er ook ruimte voor tijdelijke initiatieven. Doel is de levendigheid en beleving van NYMA alvast te stimuleren.

NYMA
NYMA wordt een bruisende plek pal aan de Waal, waar iedereen naartoe kan voor vermaak en levendigheid in een industriële sfeer. Waar creatieve ondernemers elkaar vinden, experimenteren en samenwerken vanuit de duurzame principes van de circulaire economie: ‘We Play – We Create – We Share.’

Bron Gemeente Nijmegen – Alles over Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen