Nota Cultureel Erfgoed Nijmegen

Nijmegen, 11 juli 2011

Nota Cultureel Erfgoed gaat nieuw en bestaand beleid vastleggen

De gemeente Nijmegen gaat een nieuwe beleidsnotitie opstellen op het gebied van Cultuurhistorie. Aanleiding hiervoor zijn ontwikkelingen op rijks- en gemeentelijk niveau en de wens om het bestaande, versnipperde beleid te bundelen in een overzichtelijke nota Cultureel Erfgoed. In deze nota zal ook het nieuwe archeologiebeleid worden opgenomen.
Nijmegen wil de nieuwe regels gaan inzetten om zijn ambities op het gebied van cultureel erfgoed te realiseren.

Vanuit de landelijke overheid wordt voorgesteld om van een objectgerichte monumentenzorg over te stappen op monumentenzorg die meer gericht is op de hele omgeving. Bovendien is het vanaf januari 2012 wettelijk verplicht om bij bestemmingsplannen rekening te houden met cultuurhistorie. Nieuw is ook duurzaamheid bij monumentenzorg. Het gaat daarbij niet alleen over het goed informeren van eigenaren over duurzame aanpassingen met behoud van historische kwaliteiten, maar ook om herbestemming van karakteristieke gebouwen.
In de nota Cultureel Erfgoed wordt naast nieuw beleid ook bestaand beleid op het gebied monumentenzorg, de inzet van subsidies, bouwhistorie en archeologie gebundeld. Ook de manier waarop het verleden van de stad zichtbaar wordt gemaakt vormt onderdeel van de nota Cultureel Erfgoed.

Hoe een en ander precies wordt vastgelegd in de nieuwe nota Cultureel Erfgoed wordt de komende tijd besproken met de verschillende belangenverenigingen. Eind dit jaar/begin volgend jaar wordt het nieuwe cultuurhistoriebeleid voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen