Regio Nijmegen zet zich in voor laaggeletterden

Nijmegen, 8 maart 2018

Regio Nijmegen zet zich in voor laaggeletterden

Op donderdag 8 maart ondertekenen dertig organisaties uit de regio Nijmegen het Convenant Bondgenootschap Laaggeletterdheid 2018-2022. Hiermee sluiten zij zich voor vier jaar aan bij het bondgenootschap en beloven zij laaggeletterdheid in de regio aan te pakken. Het Bondgenootschap zet zich in voor bewustwording van laaggeletterdheid en begrijpelijk taalgebruik.

Bondgenoten ondersteunen elkaar in het begrijpelijk maken en houden van de eigen communicatie en bevorderen het vinden, herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. Naast de reguliere bondgenoten zijn er ook plusbondgenoten: zij geven zichzelf, bovenop het getekende convenant, een extra opdracht. Dit kan zijn het ondernemen van pr-activiteiten, het organiseren van trainingen voor eigen werknemers om laaggeletterdheid te herkennen of het aanbieden van opleidingen voor werknemers die zelf moeite hebben met lezen en schrijven.

Laaggeletterden zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Dit kan grote gevolgen hebben. Als je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen. 2,5 miljoen mensen in Nederland van 16 jaar en ouder hebben moeite met taal. In Nijmegen is dat naar schatting 8-10% van de Nijmegenaren van 16 tot 65 jaar.

Het bondgenootschap bestaat uit onder andere gemeenten, GGD, ROC, Bibliotheek, HAN, Werkbedrijf, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, scholen en nog veel andere publieke en private partijen. Meer informatie is te vinden op www.laaggeletterdheidnijmegen.nl.

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen