Gemeentelijke kunst verkoopt goed

Nijmegen, 24 mei 2011

Gemeentelijke kunst verkoopt goed

Nijmegen biedt een deel van haar kunstcollectie te koop aan. De eerste internetveiling van gemeentelijke kunst is boven verwachting goed gelopen. Van de eerste 500 aangeboden kunstwerken is ruim 62 procent verkocht. Inmiddels staat de derde serie werken op www.nijmegen.nl/kunstveiling. Op 25 mei worden nog eens 250 kunstwerken aangeboden.

Nijmegenaren of mensen die in Nijmegen werken kunnen als eerste op de kunstwerken bieden. De gemeente vindt het belangrijk om de werken die met Nijmeegs geld zijn aangekocht, ook als eerste voor Nijmegenaren beschikbaar te stellen voor verkoop. De kunst is daarom eerst een week alleen voor Nijmegenaren beschikbaar. Zij kunnen drie dagen lang bieden. De eerste lichting kunstwerken is verkocht voor prijzen tussen de 25 en 750 euro. De niet verkochte exemplaren worden aan het grote publiek aangeboden op www.museumveiling.nl

In totaal worden zo’n 2000 van de 3100 gemeentelijke kunstwerken geveild. Daarvan gaan er nu 1000 onder de hamer. In het najaar komt de tweede lichting van 1000 werken op de digitale kunstveiling.

De gemeente heeft vanaf 1955 een grote collectie moderne kunst verworven. Het grootste gedeelte is afkomstig uit de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR). De BKR was een subsidiesysteem voor kunstenaars. In ruil voor hun kunstwerken verwierven de kunstenaars (deels) hun inkomen. De gemeente kocht in de loop der jaren ook 800 werken aan. Daar onder zijn grote namen zoals Armando en Corneille. Die schilderijen gaan niet in de verkoop, maar houdt de gemeente in eigen bezit. Ze worden gebruikt om de wanden van gemeentelijke gebouwen te sieren.

Nijmegen, 9 mei 2011

Gemeente Nijmegen verkoopt 2000 kunstwerken

De gemeente Nijmegen verkoopt een belangrijk deel van de eigen kunstcollectie. Van de 3100 werken komen er 2000 onder de hamer. Daaronder zijn werken van bekende Nijmeegse kunstenaars zoals Robert Terwindt, Theo Elfrink en Elly Kuipers. De rest behoudt de gemeente ter verfraaiing van gemeentelijke en openbare gebouwen.

De kunstwerken worden via een internetveiling aangeboden. De eerste 250 kunstwerken staan vanaf 10 mei online op www.nijmegen.nl/kunstveiling, vanaf 15 mei 21.00 uur kan daadwerkelijk geboden worden. Gedurende de twee weken die op deze datum volgen, gaan wekelijks 500 nieuwe kunstwerken op deze manier in de verkoop. Nijmegenaren of mensen die in Nijmegen werken kunnen als eerste op de kunstwerken bieden. De gemeente vindt het belangrijk om de werken die met Nijmeegs geld zijn aangekocht, ook als eerste voor Nijmegenaren beschikbaar te stellen voor verkoop. De kunst is telkens eerst een aantal dagen alleen voor Nijmegenaren beschikbaar. De overgebleven objecten van de Nijmegenveiling worden daarna voor het grote publiek aangeboden op de website www.museumveiling.nl. In het najaar komt de tweede lichting van 1000 werken op de digitale kunstveiling.

De gemeente heeft vanaf 1955 een grote collectie moderne kunst verworven. Het grootste gedeelte is afkomstig uit de in 1987 beëindigde Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR). De BKR was een landelijk subsidiesysteem voor kunstenaars. In ruil voor hun kunstwerken verwierven kunstenaars (deels) hun inkomen. De gemeente kocht in de loop der jaren ook op eigen initiatief 800 werken aan. Daaronder zijn grote namen zoals Armando en Corneille. Die schilderijen gaan niet in de verkoop, maar houdt de gemeente in eigen bezit.

De circa 3100 kunstwerken die de gemeente nu in bezit heeft zijn vervaardigd door circa 660 kunstenaars. Een deel van de collectie hangt in gemeentelijke en publieke gebouwen. Een ander deel is in langdurige bruikleen gegeven aan Museum Het Valkhof. De rest is beheerd door het Regionaal Archief Nijmegen. Het beheer van museale collecties beschouwt de gemeente echter niet als een kerntaak. Er is in de loop der jaren ook steeds onvoldoende geld beschikbaar geweest voor een adequaat beheer van de kunst. De schilderijen werden in hoofdzaak opgeslagen in de kelder van het gemeentehuis. Deze voldoet niet aan de klimatologische en fysieke eisen waaronder kunst opgeslagen moet worden.

De gemeente vindt de huidige situatie niet langer verantwoord. Er is sprake van kapitaalvernietiging en het teloorgaan van cultuurhistorisch erfgoed. Om die reden is vorig jaar besloten tot verkoop van het grootste gedeelte van de BKR-kunst. Een externe commissie met leden van de commissie Beeldende Kunst hielp bij het zorgvuldig uitvoeren van het project en het maken van een selectie van te verkopen kunstwerken.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen