Nijmegen en het Ondernemersfonds

Nijmegen gaat door met succesvol Ondernemersfonds

In 2007 kunnen Nijmeegse ondernemers voor de tweede keer plannen indienen die het ondernemersklimaat ?n lastenverlichting voor het Nijmeegse midden- en kleinbedrijf ten goede komen. De gemeente stelt hiervoor opnieuw ? 1,5 miljoen beschikbaar via het Ondernemersfonds Nijmegen. Deze maand verleende de provincie Nijmegen ontheffing om in 2007 een hoger OZB-tarief voor bedrijven te hanteren. Net als in 2006 zet de gemeente die extra inkomsten in voor het Ondernemersfonds.

Het fonds wordt beheerd door de gemeente, maar is ingesteld in nauw overleg met het MKB-Nijmegen, VNO/NCW Arnhem-Nijmegen, de Industri?le Kring Nijmegen, Stichting Centrum Management Nijmegen en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Zij hebben allemaal zitting in de Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen. De Taskforce geeft zwaarwegende adviezen over de besteding van de gelden.

Eind 2006 dienden Nijmeegse ondernemers voor bijna 5 miljoen euro aanvragen in. Begin 2007 bepaalt de gemeente Nijmegen in nauw overleg met de Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen welke aanvragen uit deze eerste editie van het fonds worden gehonoreerd.

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen