Toekomstvisie Nijmeegse Centrummarkt

Nijmegen, 11 juli 2017

Toekomstvisie Nijmeegse Centrummarkt

Heldere afspraken over de marktlocatie, verruiming van de mogelijkheden om koopwaren aan te bieden en afstemming met evenementen. En in de toekomst organiseren marktkooplieden mogelijk zelf hun markt. Dat zijn de belangrijkste punten uit de Toekomstvisie voor de markt. De toekomstvisie is samen met marktkooplieden, ondernemers en bewoners in de binnenstad en belangenverenigingen opgesteld.

De afgelopen jaren hebben meerdere ontwikkelingen de warenmarkten in Nederland onder druk gezet. De gestage opkomst van discountformules en online winkels en veranderende behoeften van consumenten vragen om een passend antwoord van marktkooplieden. Ook in Nijmegen zijn deze ontwikkelingen zichtbaar op de markt in het centrum van de stad. Net als in andere steden is de markt in Nijmegen de afgelopen jaren in omvang afgenomen. Tegelijkertijd waarderen de bezoekers van de markt het aanbod en het vakmanschap van de marktkooplieden met een hoog cijfer.

Spelregels
Bij een aantrekkelijke binnenstad hoort een bloeiende markt. Daar horen spelregels en kaders bij. Die staan nu in de Toekomstvisie Nijmeegse Centrummarkt. De visie is in samenspraak met marktkooplieden en andere belanghebbenden opgesteld. In de periode september 2016 tot juli 2017 hebben marktkooplieden en andere belanghebbende partijen, zoals de landelijke Centrale Vereniging voor Ambulante Handel, het Huis voor de Binnenstad, organisatoren van evenementen, bewonersorganisaties, ondernemers uit horeca en detailhandel en culturele instellingen een bijdrage geleverd aan de toekomstvisie.

Inspelen op behoeften
De toekomstvisie biedt marktkooplieden meer ruimte om te kunnen ondernemen door verruimde mogelijkheden om koopwaren aan te bieden. Zo kunnen zij beter inspelen op veranderende consumentenbehoeften. De toekomstvisie legt verder de spelregels vast voor de diverse functies in het centrum van Nijmegen. Door goede afstemming kunnen marktkooplieden en ondernemers uit detailhandel en horeca en organisatoren van evenementen allemaal profiteren van de bezoekersstromen die zij samen genereren. Het belang van de bewoners is geholpen met heldere afspraken over locaties en tijden.

Organisatie bij marktkooplieden zelf
Met de toekomstvisie legt het college ook de basis voor eventuele verzelfstandiging van de markt. Daarbij draagt de gemeente de organisatie van de markt over aan de marktkooplieden. Zij zijn dan gezamenlijk verantwoordelijk voor onder andere branchering, uitstraling, promotie en marketing. De gemeente blijft ook na verzelfstandiging betrokken bij de markt, en ziet toe op de kwaliteit van het woon- en verblijfsklimaat en de openbare orde. De komende tijd werkt de gemeente samen met de marktkooplieden een plan uit voor mogelijke verzelfstandiging.

Bron Gemeente Nijmegen – Markten Nijmegen –  Informatie Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen