MKB Nijmegen: Stage Informatie Punt, 16 nov

Nijmegen, 9 november 2009

Stagiairs: goedkope arbeidskrachten of investering in de toekomst
Bijeenkomst in ROC Gebouw – 16 november 2009, 17.30 uur
 
Onder de prikkelende stelling “Stagiairs: goedkope arbeidskrachten of investering in de toekomst” nodigt MKB-Nijmegen Nijmeegse werkgevers uit voor een bijeenkomst op maandagavond 16 november 2009 vanaf 17.30 uur in het ROC-gebouw. Werkgevers worden uitgenodigd om na te denken hoe zij stagiairs kunnen inzetten en hoe zij daar zelf de vruchten van kunnen plukken. Verder horen en ervaren zij wat stagiairs hun bedrijf kunnen opleveren. Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk en wordt gezamenlijk door het ROC Nijmegen, de Hoge school van Arnhem en Nijmegen en MKB-Nijmegen georganiseerd.

 
Stagiairs
Het belang van stagiairs in het midden- en kleinbedrijf neemt zeker in deze tijden van kredietcrisis steeds meer toe. Grote bedrijven maken veel meer gebruik van de ruime stagemogelijkheden en hun contacten met de kennisinstellingen. Ze hebben daarmee een voorsprong op bedrijven die niet met stagiairs werken of alleen maar met stagiairs werken binnen hun vakgebied. Deze bijeenkomst wil ook de mkb’ers deze voorsprong geven. Stagiairs leveren nieuwe kennis, inzichten en contacten op. Als bedrijf investeer je in de toekomst. Straks voor de goede tijden, wanneer goed geschoold personeel weer schaars is. Een bedrijf met een stageplek scout als eerste de talentvolle stagiairs.
 
Wat betekent deze bijeenkomst voor werkgevers?
Nu de kennis opdoen en contacten leggen biedt hen voorsprong in betere en minder tijden. Ondernemers vertellen hun ervaring met stagiairs en wat voor hen de meerwaarde is om met stagiairs te werken. In kleine sessies kunnen werkgevers een op een met hen praten, informatie uitwisselen en kennismaken met stagedocenten.

ROC Nijmegen en HAN
Kennisinstellingen hebben voor bedrijven veel meer te bieden dan alleen maar het vullen van een stageplek. Zo kunnen bedrijven de bij het ROC en HAN aanwezige kennis ook aanwenden om eigen personeel te professionaliseren, nieuw personeel te werven, de bedrijfsvoering te verbeteren en te innoveren. Andersom kunnen de kennisinstellingen via samenwerking met het midden- en kleinbedrijf ook hun personeel professionaliseren, meer stageplekken voor hun leerlingen realiseren en de inhoud van hun CV versterken.

STIP
MKB-Nijmegen richt in samenwerking met het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een Stage Informatiepunt op. Bedrijven kunnen dan via internet op een snelle en effectieve wijze informatie krijgen over stagemogelijkheden die geboden worden door de beide kennisinstellingen in de regio. Via het Stage Informatie Punt zullen de diverse stagevragen van het midden- en kleinbedrijf worden doorgespeeld naar het juiste aanspreekpunt bij de kennisinstellingen. Het doel is het beter matchen van vraag en aanbod tussen de Nijmeegse bedrijven en kennisinstellingen. Reden genoeg voor MKB-Nijmegen, de HAN en ROC Nijmegen om een project te starten met als doel de samenwerking en informatieuitwisseling tussen de Nijmeegse kennisinstellingen en het midden- en kleinbedrijf te verbeteren. Deze bijeenkomst komt uit een reeks van bijeenkomsten die STIP in het komende jaar regelmatig zal organiseren.
 
Bron MKB Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen