Minder regels, meer gemak – in Nijmegen

Nijmegen, 2 november 2010

Minder regels, meer gemak

Nijmegen vereenvoudigt de spelregels bij zeker 33 gemeentelijke producten. Burgers en bedrijven hebben nu bij het aanvragen van ontheffingen, vergunningen en subsidies vaak te maken met ingewikkelde regelgeving, uitgebreide procedures en de plicht om veel informatie aan te leveren. Dat kan vaak een stuk efficiënter voor beide partijen.

Bij het vaststellen van de regels waar in gesnoeid kan worden, maakt Nijmegen gebruik van best practices van andere gemeenten. Op basis van deze best practises zijn voorlopig 33 producten geselecteerd die ruimte bieden voor verbetering. Dit kan zijn het afschaffen van vergunningen, maar ook het verlengen van de geldigheidsduur, het beperken van de hoeveelheid informatie die aanvragers moeten aanleveren, het omzetten van vergunningen in algemene regels of het vereenvoudigen van de aanvraag. We starten met onder andere de flyervergunning, de speelautomatenvergunning, de vergunning in- en uitrit en de geluidsontheffing evenementen.
Op dit moment worden het bedrijfsleven, belangengroepringen en klantenpanels geraadpleegd. Op basis van hun ervaringen met Nijmeegse regelgeving past de gemeente de lijst aan en voert ze de verbeteringen in 2010 en 2011 uit.

Minder regels en minder administratieve rompslomp moeten leiden tot meer gemak voor burgers, bedrijven en instellingen. Waar mogelijk schaft de gemeente vergunningen af of vervangt ze door algemeen geldende regels. Ook zijn verschillende vergunningen nog te vereenvoudigen en kan de geldigheidsduur verlengd worden. Verder beperkt de gemeente de hoeveelheid informatie die aanvragers moeten aanleveren. Steeds meer aanvragen kunnen eenvoudig en digitaal.
Met de start van het project ‘Minder regels meer gemak’ wil het college binnen de grenzen van de regelgeving zoeken naar inventieve oplossingen om overbodige regels te schrappen. Uitgangspunt voor alle verbeteringen is dat ze zorgen voor meetbaar minder administratieve lasten bij burgers en bedrijven.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen