Luisterend oor voor mantelzorgers

Nijmegen, 27 september 2017

“Luisterend oor voor mantelzorgers”

Hulpdienst Nijmegen gaat van start met een project waarbij naasten van mensen met dementie of Parkinson één-op-één ondersteuning krijgen van vrijwilligers en oud mantelzorgers. Met het project “Luisterend oor voor mantelzorgers” biedt de Hulpdienst aan mantelzorgers die nu midden in het proces van zorgen voor hun naaste zitten, de mogelijkheid om in contact te komen met een “maatje”. Het gaat er om dat de mantelzorger het gevoel krijgt dat er iemand naast hem staat en meedenkt. Iemand om mee te sparren, die een luisterend oor biedt en de helpende hand biedt bij het zoeken naar informatie en praktische adviezen.

In het project worden geschoolde vrijwilligers van de Hulpdienst ingezet bij mantelzorgers. Sommige vrijwilligers zijn zelf oud-mantelzorger.  Zij hebben een schat aan kennis en ervaring opgedaan tijdens de zorg. Die blijft vaak onbenut, terwijl zij daarmee de huidige mantelzorgers juist kunnen ondersteunen’, Vrijwilligers kunnen vanuit hun expertise en vanuit (h)erkenning iets betekenen voor de mantelzorger. In het project staat maatwerk voorop. Het uitwisselen van kennis en ervaring moet dan ook altijd aansluiten op de wensen en behoefte van mantelzorgers. Mantelzorgers geven aan wat zij graag willen en op basis daarvan wordt een passende vrijwilliger ingezet. Dit kan wekelijks zijn, maandelijks of een paar keer per jaar, afhankelijk van de wens van de mantelzorger.

Hulpdienst Nijmegen is een professionele organisatie met vrijwilligers, die al ruim 25 jaar werkzaam is in de mantelzorgondersteuning. Bent u naaste van iemand met dementie of Parkinson, en wilt u graag één-op-één ondersteuning ontvangen of wilt u meer informatie over het project, dan kunt u  contact opnemen met Hulpdienst Nijmegen. Ook mensen die hulp aan mantelzorgers willen bieden en bereid zijn om deel te nemen aan de daarvoor ontwikkelde cursus van de Hulpdienst, zijn van harte welkom. Telefoonnummer 024-3228280 of kijk op  www.hulpdienstnijmegen.nl.

Hulpverlening Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen