Lever medicijn in voor schoner drinkwater

Lever medicijn in voor schoner drinkwater

NIJMEGEN, 16 april 2018 – In Nederland lozen we per jaar ongeveer 140.000 kilo medicijnresten in het oppervlaktewater. Via urine en de gootsteen komen medicijnresten in het riool terecht. Drinkwaterbedrijven moeten het drinkwater extra zuiveren om het water schoon en betrouwbaar te maken en te houden. Dat kunnen we voorkomen door overtollige medicijnen goed in te leveren. Door mee te doen met de Green Capital Challenge ´Lever je overtollige medicijnen in´, draag je bij aan schoon water en bespaar je het milieu.

De overheid startte in samenwerking met waterschappen en drinkwaterbedrijven de landelijke campagne ‘Houd ons water gezond. Spoel geen medicijnresten door’. De Green Capital Challenge Zorg en Bewegen sluit aan bij deze campagne. Inwoners van Nijmegen worden uitgedaagd om van 12 tot 19 april 2018 hun (vloeibare) medicijnen gescheiden in te zamelen en in te leveren bij de apotheek of de milieustraat.  Vrijwel alle apothekers in Nijmegen doen mee, evenals Dar.

Geslachtsverandering van vissen
Medicijnen in het water is slecht voor het waterleven. Onderzoekers toonden aan dat anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen. Antipsychotica kunnen het gedrag van vissen veranderen en pijnstillers beschadigen het weefsel van vissen.

Ook wordt het steeds lastiger voor de drinkwaterbedrijven om de waterkwaliteit hoog te houden.

Hoe kunnen inwoners van Nijmegen meedoen?

  • Breng oude medicijnen naar de Milieustraat van de Dar of naar de apotheek
  • Lever naalden en medicijnen gescheiden in bij de apotheek of milieustraat.
  • Overtollige medicijnen, zonder kartonnen verpakking, kunnen in een plastic tas afgeleverd worden aan de balie van de apotheek. Denk aan privacy: verwijder etiketten en/of verpakkingen.
  • Doe de gebruikte injectienaalden in een naaldencontainer die de apotheek verstrekt. Sluit de naaldencontainer goed af.

Ampullen, insulinepatronen, verpakkingsmateriaal, verband, watten mogen gewoon bij het huisvuil.  Lege medicijnflesjes kunnen in de glasbak. Tenslotte kunnen de kartonnen doosjes, bijsluiters en overige papieren verpakkingen van medicijnen bij het oud papier.

Wat gebeurt er met het medicijnafval?
De apotheek / milieustraat bewaart gebruikte naalden of restanten medicijnen in een speciale verpakking als ‘klein chemisch afval’. Scherpe voorwerpen, zoals naalden, worden uiteindelijk verbrand in een speciaal daarvoor geschikte verbrandingsinstallatie te Dordrecht. De overige medicijnen worden verbrand bij de ARN, de afvalverbrandingsinstallatie te Weurt.

Medicijnen worden vernietigd en niet hergebruikt vanwege veiligheidsoverwegingen. Dat moet omdat de veiligheid bij een middel dat de apotheek heeft verlaten, niet meer te garanderen is. Niemand weet zeker of het onder de juiste omstandigheden bewaard is.

Over Green Capital  Challenges
In 2018 is Nijmegen ‘Green Capital’ van Europa. Om dit te vieren en zichtbaar te maken voor alle inwoners, bedacht Stichting Green Capital Challenges een aantal Challenges, zoals de Challenge Zorg en Bewegen. Kijk voor meer informatie op www.greencapitalchallenges.nl

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen