KvK – Economisch herstel in Gelderland

Arnhem, 8 december 2010

Economisch herstel in Centraal Gelderland

Als gevolg van de groei van de wereldhandel klimt de Nederlandse economie voorzichtig uit het dal. Het bedrijfsleven in Centraal Gelderland profiteert hiervan mee en ziet de resultaten verbeteren. Omzet en export nemen toe. Dit heeft een positieve invloed op de werkgelegenheid. Daarnaast verbetert de winstgevendheid en neemt de investeringsbereidheid toe. Dit blijkt uit de resultaten van de Conjunctuur Enquête Nederland (COEN), die vandaag door de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland zijn gepubliceerd.

Omzet in de lift
Na het uitbreken van de economische crisis in de tweede helft van 2008 was een omzetdaling waarneembaar. Sinds het tweede kwartaal van dit jaar is er sprake van omzetherstel, dat in het vierde kwartaal doorzet. Het omzetherstel wordt voor een groot deel gedragen door de export. Als gevolg van de sterk verbeterde internationale handel zijn de exportresultaten opnieuw verbeterd.

Personeelsbestand groeit
Voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis neemt het bedrijfsleven meer personeel aan dan dat ze laat afvloeien. Deze positieve werkgelegenheidsontwikkeling ligt in Centraal Gelderland boven de landelijke ontwikkeling.

Sectoren: wisselend beeld
De industriële sector presteert goed. Met name de export is fors gestegen. Ook in de groothandel, detailhandel en de dienstverlenende sectoren is het economisch herstel zichtbaar. Zorgenkindje is nog altijd de bouwsector. In deze sector is de recessie nog niet voorbij.

Ondernemersvertrouwen positief
De verwachtingen voor 2011 zijn hooggespannen. De ondernemers in Centraal Gelderland verwachten volgend jaar betere omzetresultaten. Daarnaast verwachten ze dat de export gaat aantrekken dat de werkgelegenheid gaat toenemen. In alle sectoren – met uitzondering van de bouw – is het ondernemersvertrouwen hoog. De groothandel en de transportsector spannen de kroon. In de deze sectoren is het vertrouwen het hoogst.

Het ondernemersvertrouwen* scoort in heel Nederland gemiddeld 11,3.
In Centraal Gelderland ligt het vertrouwen boven het landelijk gemiddelde met 13,5.

Deelregio’s
In de Achterhoek is de export de motor achter het economisch herstel. Omzet en werkgelegenheid nemen toe. Minpuntje is de lage investeringsbereidheid.

Stijgende investeringen en een groeiende omzet vormen de basis voor het doorzetten van het herstel van de economie in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De werkgelegenheid neemt toe. Door de toename van de investeringen en lagere marges staat de winst nog onder druk.

Het bedrijfsleven in de Valleiregio kan gematigd tevreden zijn over het jaar 2010. De resultaten in deze regio blijven in z’n algemeenheid achter bij het landelijk gemiddelde. Opvallend is de sterke verbetering van de winstgevendheid.

Het ondernemersvertrouwen is in alle regio’s groeiende. Ondernemers in de Achterhoek en Stadsregio Arnhem Nijmegen zijn optimistisch gestemd. In de Valleiregio is het optimisme iets minder groot en blijft het ondernemersvertrouwen achter bij het landelijke gemiddelde.

Conjunctuurenquête
De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel en Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij wordt in de analyse en de vraagstelling ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft daarom een stemmingsbeeld van ondernemers over de huidige en toekomstige gang van zaken.
 
Bron Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen